Aktualności

K.Krzywoń.docx

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2018 roku odszedł na Wieczną Wartę hm. Karol Krzywoń - wieloletni instruktor naszego hufca, nauczyciel i dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Bielsku-Białej, członek Harcerskiego Kręgu Seniorów „Orla Brać”.

Uroczyste pożegnanie druha Karola odbędzie się w sobotę 3 lutego 2018 roku o godz. 11:00 na cmentarzu w Lipniku.

Archiwalne zdjęcia druha Krzywonia można zobaczyć tutaj.

W dniach 21-22 stycznia uczciliśmy pamięć i oddali cześć Bohaterowi naszego hufca hm. Józefowi Drożdżowi podczas obchodów 100-lecia Jego Urodzin.

W dniu 21 stycznia wzięliśmy udział w harcerskiej Mszy Św. którą odprawił kapelan bielskiego harcerstwa ks. phm. Tomasz Chrzan.

W dniu 22 stycznia zebraliśmy nad grobowcem rodziny Drożdżów. Wspominając zasługi naszego Bohatera dla miasta i kilku pokoleń jego mieszkańców głos zabrali: hm. Zdzisław Konecki, hm. Krystyna Wójcicka, hm. Irena Kowaliczek oraz dh Andrzej Obal – dozgonny przyjaciel i opiekun Józefa Drożdża. Pamięć o nim uczczono symboliczną minutą ciszy oraz Modlitwą Harcerską. Więcej zdjęć tutaj.

Zobacz przemówienie hm. Krystyny Wójcickiej oraz biografię J. Drożdza.

17 stycznia odbyła się pierwsza zbiórka naszego kręgu w nowym roku. W ramach rozpoczęcia odśpiewaliśmy Płonie ognisko i szumią knieje. Następnie wysłuchaliśmy relacji hm. Krystyny Wójcickiej oraz hm. Józefa Ćwiertki na temat uroczystości, które odbyły się w grudniu oraz aktualnych wieści z chorągwi. Wspólnie oglądaliśmy kartki świąteczne, które dostaliśmy od naszych harcerskich przyjaciół. Na zbiórce gościliśmy phm. Dagmarę Kowaliczek-Barabasz, która przygotowuje spotkanie seniorów z okazji Dnia Myśli Braterskiej, oraz phm. Martę Radwańską współzałożycielkę Polskiego Harcerstwa w Norwegii i administratorkę naszej strony. Spotkanie upłynęło nam w braterskiej atmosferze przy harcerskich kolędach i akompaniamencie akordeonu. W zbiórce uczestniczyło 17 seniorów. Więcej zdjęć z naszej zbiórki tutaj.

10 stycznia w Hotelu Skaut w Chorzowie odbył się Tradycyjny Opłatek Seniorów Chorągwi Ślaskiej, na którym nasz krąg reprezentowali: hm. Józef Ćwiertka, phm. Tadeusz Denkowski i phm. Janusz Frączek.


Więcej zdjęć z uroczystości tutaj

16 grudnia odbyła się Wigilijka Instruktorska organizowana przez Hufiec Beskidzki ZHP. W świątecznym spotkaniu dla kadry hufca brało udział dziewięciu członków naszego kręgu: hm. Teresa Ceremuga, hm. Józef Ćwiertka, phm. Tadeusz Denkowski, phm. Janusz Frączek z małżonką, ćwik Zbigniew Lejawka, hm. Irena Kowaliczek, hm. Józef Stec, pwd. Henryk Śniadkowski i hm. Krystyna Wójcicka.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

14 grudnia przedstawiciele naszego kręgu hm. Krystyna Wójcicka, hm. Józef Ćwiertka, pion. Wanda Żarnowska-Ćwiertka, pion. Krystyna Homa, phm. Weronika Kliś, hm. Irena Kowaliczek i hm. Janusz Wójcicki wzięli udział w Wigilii Harcerskiej organizowanej przez HKS "Korzenie". Spotkanie odbyło się w siedzibie Hufca Ziemi Cieszyńskiej.

Więcej zdjęć i opis wydarzenia tutaj.

6 grudnia delegacja naszego kręgu wzięła udział w spotkaniu opłatkowym z członkami Harcerskiego Kręgu Seniorów „Zaolzie”. Spotkanie odbyło się w Ostrawie.

Relację i zdjęcia z wyjazdu można znaleźć tutaj.


Spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku życzy Harcerski Krąg Seniorów "Orla Brać"

Więcej zdjęć tutaj

18 listopada odbył się Zjazd Sprawozdawczy naszego hufca, któremu przewodniczyła nasza komendantka hm. Krystyna Wójcicka. Hm. Irena Kowaliczek przewodniczyła komisji uchwał i wniosków, a hm. Teresa Ceremuga reprezentowała Chorągwianą Komisję Rewizyjną.

Po ceremonii otwarcia zjazdu komenda wręczyła kadrze instruktorskiej hufca medale Za Zasługi dla ZHP, Odznaki Chorągwiane oraz inne okolicznościowe odznaki wraz z podziękowaniami - w tym hm. Krystynie Wójcickiej. Następnie podczas owocnej dyskusji podsumowaliśmy dwa lata pracy obecnych władz hufca. Miło nam było, że w sprawozdaniu Komendanta Hufca, Hufcowej Komisji Rewizyjnej oraz ocenach władz chorągwianych udzielono wielu pochwał naszemu kręgowi oraz naszej komendantce kręgu. Hm. Irena Kowaliczek podziękowała kadrze instruktorskiej hufca za codzienne wspieranie naszej działalności oraz pomoc w realizacji zadań , natomiast hm. Krystyna Wójcicka w zawiązanym po zjeździe kręgu podziękowała wszystkim za sprawny przebieg zjazdu i przesłała iskierkę przyjaźni.


11 listopada, Święto Niepodległości br. był dla nas dniem szczególnie radosnym, bo to właśnie w tym dniu na uroczystym apelu hufca podczas realizacji "Misji Niepodległość" uroczyście przyznano nam imię phm. Mariana Kasperkiewicza.

Po odczytaniu rozkazu komendant hufca wręczył naszej komendantce hm. Krystynie Wójcickiej proporzec kręgu, pogratulował nam naszej kampanii i podziękował za codzienną pracę wychowawczą kręgu oraz liczne przybycie na podsumowanie "Misji Niepodległość".

Bardzo miłą niespodzianką było wręczenie każdemu z nas nagrody w postaci pięknych metalowych znaczków z logiem naszego kręgu, które przygotował dla nas zespół medialny hufca i nasza komenda oraz wystąpienie phm. Władysława Kristena z Harcerskiego Kręgu Seniorów "Zaolzie " w Republice Czeskiej, w którym pogratulował nam sukcesu oraz wręczył na pamiątkę oprawione w ramkę serdeczne gratulacje i życzenia od ich Kręgu, ozdobione historyczną ryciną miasta Cieszyna i znaczkiem HKS „Zaolzie” osobiście przez niego namalowanymi dla nas.

Przy obiedzie z harcerską grochówką dzieliliśmy się wrażeniami i wspomnieniami z kampanii.

Po posiłku udaliśmy się świętować ten dzień w małych grupach - część z nas udała się z harcerzami na Mszę św. w intencji Ojczyzny a potem na miejski marsz niepodległości i uroczystości na Cmentarzu Wojskowym. Dwójka z nas odwiozła dh. Władka Kristena do Cieszyna, gdzie razem z nim i harcerzami-seniorami z HKS „Korzenie” uczestniczyli jeszcze w patriotycznym śpiewaniu mieszkańców z obu stron Olzy na Rynku w Cieszynie.

To był nasz prawdziwy IMPACT!

Zapraszamy do zakładki Nasz Bohater gdzie wkrótce pojawi się więcej informacji z kampanii bohater.

Tradycyjnie w dniach 1-2 listopada członkowie naszego kręgu przeprowadzili akcję Harcerski Znicz. Odwiedziliśmy prawie wszystkie mogiły harcerzy, naszych przyjaciół, sojuszników hufca oraz lotników. Wszędzie zapaliliśmy wcześniej przygotowane znicze z harcerska lilijką, a na grobach bohaterów wojennych umieściliśmy biało czerwone chorągiewki.

Pierwszy raz bardzo licznie dołączyły do nas drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie, które przeprowadzały swoje zbiórki na cmentarzach po hasłem "Odeszli na Wieczną Wartę". Zastępy wyposażone w kopie map z naszej strony internetowej samodzielnie odszukiwały mogiły oraz poznawały życiorys osoby w niej spoczywającej i zapalały znicze.

Teraz jesteśmy już pewni, że kiedy nam już sił zabraknie ma nas kto zastąpić. Zdjęcia z akcji można obejrzeć tutaj.

16 października delegacja naszego kręgu w składzie hm. Józef Ćwiertka, phm. Janusz Frączek, pion. Krystyna Homa i hm. Krystyna Wójcicka brała udział w VIII Święcie Seniora Chorągwi Śląskiej ZHP w Chorzowie. Tematyką tegorocznego święta był sport i rekreacja.

Szczegółowa relacja dostępna jest tutaj, a więcej zdjęć z wyjazdu tutaj.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z członkiem naszego kręgu druhem Zygmuntem Turkiem oraz oddanie głosu na projekt obywatelski dotyczący Miasteczka Ruchu Drogowego na Błoniach.

Wywiad przeprowadziła dh. Patrycja Szypuła.

Link do głosowania

Więcej zdjęć ze zbiórki można znaleźć TUTAJ

5 października w Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Kocobędzu (Republika Czeska) odbyła się jesienna zbiórka , przy strykach (placki ziemniaczane) i harcerskiej piosence Harcerskich Kręgów Seniora "Zaolzie" z Zaolzia, "Korzenie" z Cieszyna i "Orla Brać" z Bielska-Białej. Celem zbiórki było :

-poznanie nowego środowiska polonijnego w Kocobędzu i jego bogatej działalności na rzecz zachowania polskości w Czechach,

-prezentacja osiągnięć kręgów za okres od wiosny do jesieni i wymiana doświadczeń,

-zapoznanie się z propozycją programową XXVII Krajowego Złazu Seniorów w Roku 100-lecia ZHP podczas Zlotu ZHP 2017 w Gdańsku

-zaplanowanie wspólnych imprez zaprzyjaźnionych kręgów w bieżącym roku harcerskim.

11 września delegacja naszego kręgu w składzie hm. Krystyna Wójcicka oraz druhowie Andrzej Obal i Henryk Śniadkowski wzięli udział w uroczystości oddania hołdu i złożenia kwiatów pod pomnikiem Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Bielsku-Białej. W uroczystości zorganizowanej przez Bielski Klub Seniorów Lotnictwa uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta, harcerze naszego Hufca oraz młodzież szkolna.

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj

10 września delegacja naszego kręgu w składzie: hm. Krystyna Wójcicka, hm. Irena Kowaliczek, hm. Janusz Wójcicki i dh. Andrzej Obal wzięła udział w uroczystości poświęconej 85 rocznicy tragicznej śmierci porucznika Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury. Uroczystość odbyła się na Żwirkowisku pod Cierlickiem Górnym w Republice Czeskiej.


Więcej zdjęć z wyjazdu można zobaczyć tutaj

Nasza ostatnia zbiórka przed wakacjami odbyła się przy harcerskim ognisku na terenie Katolickiego Domu Opieki "Józefów" w Mikuszowicach, gdzie pozaharcersko udzielają się nasi członkowie : phm. Janusz Frączek oraz dh Andrzej Obal.

Uroczyście rozpalil ognisko nasz przyjaciel z HPC phm. Władek Kristen, a strażnikiem ognia został hm. Janusz Wójcicki. Następnie nasza komendantka dh. Krysia złożyła w naszym imieniu najserdeczniejsze życzenia imieninowe dh. Wandzie Żarnowskiej-Ćwiertka. Poważniejsze sprawy rozpoczęły się od powitania delegacji 88 DW "Wierchy" z którą od dłuższego czasu współpracujemy.

Dh Andrzej Obal przypomniał wszystkim historię powstania ośrodka oraz zapoznał nas z jego działalnością codzienną. Dokonaliśmy również krótkiego podsumowania rocznej pracy kręgu, a mamy się z czego cieszyć bo nie było miesiąca, w którym byśmy nie osiągnęli jakiegoś znacznego sukcesu jak przystało na założenia trzeciej części programu WAGGGS, który realizujemy - IMPACT.

Przypomnieliśmy sobie co jeszcze mamy do zrobienia w trakcie naszej Kampanii Bohater, którą planujemy zakończyć 11 listopada br. Nie zabrakło również naszych starych harcerskich piosenek. "Wierchy" zaprezentowały nam "Dym z jałowca" - trudna to piosenka ale na pewno się jej nauczymy.

Po iskierce udaliśmy się na naszą letnią biesiadę przygotowaną przez naszą kochaną komendantkę i jej męża. W sali było pianino więc nasz dh Zdzisław Tanewski zafundował nam koncert- tym razem nie było Bacha tylko stare harcerskie piosenki i szanty.

Śmieszną niespodzianką była wizyta członków zespołu kwatermistrza: Dagi i Wojtka poszukujących hufcowego kapelana który miał być na jakimś harcerskim ognisku ,a ognisk harcerskich dzisiaj było wiele. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nasz proporzec już się robi i będzie hipsterski.

Na koniec życzyliśmy sobie zdrowia , udanych wakacji oraz tego byśmy wypoczęci spotkali się we wrześniu gotowi do działania.

Wszystkim nieobecnym na zbiórce tą drogą przesyłamy naszą iskierkę a naszej kochanej Krystynie dziękujemy za WSZYSTKO!

~hm. Irena Kowaliczek

Więcej zdjęć ze zbiórki tutaj

1 czerwca delegacja naszego kręgu w składzie hm. Krystyna Wójcicka, hm. Józef Ćwiertka, phm. Weronika Kliś, pion. Wanda Żarnowska-Ćwiertka i mł. Andrzej Obal uczestniczyła w uroczystościach 40-lecia istnienia Harcerskiego Kręgu Seniorów „Zaolzie”. Wybraliśmy się do Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Lesznej Dolnej w Republice Czeskiej, gdzie odbył się uroczysty apel oraz ognisko. Szczegółowa relacja i więcej zdjęć tutaj.

14 maja delegacja naszego kręgu w składzie: hm. Krystyna Wójcicka, pion. Krystyna Homa, hm. Ewa Kossowska i hm. Janusz Wójcicki wzięli udział w nadaniu Hufcowi Harcerek ZHR na Podbeskidziu imienia Zofii Kossak – słynnej powieściopisarki, autorki historycznych opowiadań i książek, pasjonatki harcerstwa, współtwórczyni bazy szkoleniowej śląskich harcerek i harcerzy z okresu międzywojennego na Buczu i w Górkach Wielkich. Relacja i zdjęcia tutaj

25 kwietnia przedstawiciele naszego kręgu udali się do Cieszyna na seminarium poświęcone „Pamięci więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet – więźniarek z Ravesbrück”. Spotkanie uświetniła swoją obecnością Wanda Półtawska. Szczegółowa relacja i więcej zdjęć tutaj.

3 kwietnia hm. Krystyna Wójcicka oraz przedstawiciele czeskiego kręgu seniora odwiedzili znaną pisarkę i poetkę z Zaolzia panią Anielę Kupiec. Okazją do spotkanie było świętowanie 97 urodzin pani Anieli.

Zdjęcia z wizyty i relację można znaleźć tutaj

Za nami VIII Gala Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej.

Nominacje z naszego kręgu otrzymały:

  • hm. Teresa Ceremuga - w kat. Bratnia Dusza
  • hm. Irena Kowaliczek - w kat. Bratnia Dusza
  • hm. Krystyna Wójcicka - w kat. Złoty Senior.

Statuetkę Złotego Seniora otrzymał nasz przyjaciel phm. Władysław Kristen z KS "Zaolzie".

Więcej zdjęć z Gali po kliknięciu w obrazek lub na Facebooku.

A piosenkę z Gali można znaleźć tutaj.

Od dłuższego już czasu poszukujemy naszych instruktorów, którzy działali w hufcu w minionych latach, w celu rzetelnego spisania dalszego ciągu historii hufca.

W dniu dzisiejszym miłym gościem naszego hufca i rady kręgu był hm. Christof Krzysztof Apostolakis - instruktor zuchowy hufca oraz Chorągwi Bielskiej ZHP od 37 lat mieszkający w Atenach. Dzięki tej wizycie wiemy już co nieco o polsko-greckim wątku w historii harcerstwa na naszym terenie.

Czekamy w każdą środę od 15:00 do 16:00 na pozostałych zagubionych.

Wigilia na Zaolziu 2013.mp4

Materiał archiwalny ze spotkania wigilijnego na Zaolziu w 2013 roku.

Krąg seniorów Orla Brać 2013.mp4

Film prezentujący działalność kręgu oraz poszczególnych seniorów. Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych materiałów.

Relacja z prezentacji książki hm. Józefa Drożdża, bohatera naszego hufca.

Archiwalny materiał z odnowienia Przyrzeczenia Harcerskiego w 2007 roku na bielskich Błoniach.

Tradycyjnie z okazji DMB spotkaliśmy się w Klubie Lekarza w gronie harcerskich seniorów i seniorów lekarzy, aby uczcić święto wszystkich skautów. Szczegółowa relacja z wydarzenia znajduje się poniżej. Kliknij w zdjęcie poniżej, aby zobaczyć więcej zdjęć.

DMB w Klubie Lekarza.docx

Członkowie naszego kręgu zrealizowali zadania na Dzień Myśli Braterskiej 2017 z propozycji programowej #WAGGGS #LetsGrow. To już kolejny etap trzyletniego programu WAGGGS:

1. Connect - już za nami

2. Grow - już za nami - meldunek poniżej

3. Impact - zaczynamy działania związane z Kampanią Bohater!

A podsumowanie już za rok!

meldunek grow.docx

Na ostatniej zbiórce świętowaliśmy 98 urodziny druha Zdzisława Tanewskiego. Najlepsze życzenia dla naszego seniora złożyła również Komenda Hufca Beskidzkiego ZHP.

'' Bądźmy jak to dorodne drzewo

silnie zakorzenione w ojczystej glebie,

rozkwitające jak uśmiech przyjaźni na twarzy,

owocujące miłością, braterstwem i dobrymi uczynkami.

Rozsiewajmy jego nasiona po całym naszym kraju

i po całym świecie."

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej przesyłamy nasze harcerskie pozdrowienia z życzeniami wszelkiej pomyślności!

Reprezentanci naszego kręgu brali udział w uroczystości upamiętniającej najsłynniejszych polskich lotników Żwirko i Wigurę.

Relacja z uroczystości oddania hołdu Tadeuszowi Niemczykowi, którą krąg przygotował w ramach "Beskidzkiego Granta".

Głos Ludu zdjęcia 96 lat A.Kupiec.docx

Delegacja kręgu uczestniczyła w 96 urodzinach poetki Druhny Anieli Kupiec. Gośćmi byli seniorzy z obu stron Olzy, członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, redaktorzy zaprzyjaźnionego Głosu Ludu oraz Telewizja Czeska.