Fer memòria a Sant Feliu de Guíxols

fem promocions

El turisme , la memòria i la tecnologia, degudament combinats ....

son generadors naturals de noves ocupacions i noves fonts de ingrès per a treballadors i empresaris relacionats amb el món del turisme ....

es la primera conclusió que mostra l'informe eQlimaTECS

Tallers , work shops i sessions en

EL VIVER DE CAN PATXOT

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.

de .....

Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú,

sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització

Agenda acte presentació a Sant Andreu CAT
Actes de presentacio de la campanya fer memoria i fer-la per a compartir
Fer memòria apuja la autoestima i fa crèixer l'optimisme