BEHVA is op zoek naar een nieuwe directeur ‘professionals’

1. Algemeen profiel

 • Mannelijk/Vrouwelijk ;

 • Tweetaligheid vereist ;

 • Beschikken over een e-mail adres en toegang tot het internet;

 • Beschikken over een basiskennis van de structuur en de werking van de BEHVA;

 • Goede communicatie vaardigheden hebben;

 • Dynamisch en enthousiast ingesteld zijn;

 • Beschikbaar zijn op onregelmatige dagen en tijdstippen;

 • Basis computer vaardigheden (Word, Excel, PowerPoint);

 • Volhardend, gemotiveerd en resultaatgericht zijn;

 • Een teamspeler zijn;

 • De waarden van BEHVA delen ;

 • Het behoud van erfgoed en de wereld van historische voertuigen is een passie;

De kandidaat wordt omringd door bekwame mensen en kan, indien nodig, worden bijgeschoold op het gebied van basiskennis van wetgeving en/of procedures (inschrijving, technische keuring, verkeersregels, belastingen, milieu, enz.)

2. Functieomschrijving

De directeur Professionals is verantwoordelijk voor :

 • de professionele sector en werft nieuwe bedrijven aan als leden van BEHVA.

 • het opstellen van een lijst van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de restauratie, het onderhoud, de verkoop/aankoop van voertuigen en/of reserveonderdelen.

 • Het organiseren, ten minste eenmaal per jaar, van een bijeenkomst met de verschillende ondernemingen die lid zijn van BEHVA, om te vernemen welke problemen zij ondervinden ten gevolge van de vigerende wet- en regelgeving, enz.

Er kan ook een beroep worden gedaan op de directeur Professionals om het centrale secretariaat bij te staan bij specifieke technische, mechanische, enz. kwesties in verband met de professionele sector.

Kandidaten moeten beschikken over een combinatie van vaardigheden, kennis en ervaring om hun mandaat te vervullen.

Wat ervaring betreft, zal er rekening gehouden worden met de vaardigheden als:

 • Conflictbeheersing

 • Strategie op korte, middellange en lange termijn

 • Besluitvorming

 • Bedrijfsprocessen

 • Financiële analyse

 • Budgettering

 • Risicoanalyse

3. Vergoeding

Artikel 12 van de statuten bepaalt dat het mandaat van een bestuurder onbezoldigd is.

Reiskosten worden vergoed overeenkomstig de wettelijke regeling.

Andere werkingskosten (organisatie van vergaderingen, enz.) worden eveneens terugbetaald of rechtstreeks aan de BEHVA gefactureerd.

4. Aanvraagprocedure

Stap 1

Stuur uw CV met een motivatiebrief vóór 20/08/2022 naar BEHVA, per e-mail naar sec@behva.be of per gewone post naar BEHVA, Esplanade 1 P.O. Box 51, 1020 Brussel.

Stap 2

De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek in september met het benoemingscomité, dat verslag zal uitbrengen aan het Bestuursorgaan.

Het benoemingscomité bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, ten minste twee actieve bestuurders, twee voormalige voorzitters en de CEO van BEHVA;

Stap 3

De uiteindelijke kandidaat zal worden voorgesteld tijdens de volgende Algemene Vergadering in maart 2023.

Peeter Henning

CEO BEHVA