Orange-dragons.cz

Co zde naleznete? What you find here?

Tyto stránky se zabývají chovem Agam vousatých - pouze barevné formy ( Pogona Vitticeps) , Ještěrek perlových - melanistická forma ( Timon lepidus melanistic) a Veleještěrky obrovské (Gallotia stehlini). V sekci BLOG naleznete články a postřehy nejen o mém chovu, ale i mnou sestavené rady začátečníkům, jak tyto druhy zvířat chovat. Chovem se zaobírám v této velikosti již 6 let a drtivá většina mých postřehů a rad je odzkoušeno v mém vlastním chovu. Pokud na těchto stránkách nenaleznete potřebné informace neváhejte mne kontaktovat na info@orange-dragons.cz

This page deals with Agam bearded color forms (Pogona Vitticeps), the pearl lizard - Timon lepidus melanistic and Gallotia stehlini. In the BLOG section you will find articles and insights not only about my breeding but also advice for beginners about how to behave these species. I have been studying this breed for six years, and the overwhelming majority of my observations and tips are tested in my own breeding. If you do not find the necessary information on this site, feel free to contact me at info@orange-dragons.cz

Jaký druh Vás zajímá? / What kind of lizard did you interest?

Pogona Vitticeps-red x coral Timon Lepidus -melanistic Gallotia Stehlini

Základní informace pro chov / Basic information for care

Poslední videa / Latest videos