Оперативни системи II2

Циљ овог предмета у другој години је да ђаци стекну знања о функцији и структури оперативног система.Знања о концепту виртуелизације и коришћење софтверских пакета.Конфигурисање оперативног система и његово подешавње на радној станици.