!OBS - to styl wsparcia

Zadania, które na przełomie roku 2019/2020 przez !OBS wspierane są wymagają ciągłego nadzoru realizacji poszczególnych etapów zagadnień. Te działania ma zobrazować poniższy arkusz.

WERSJA TESTOWA

Opis sytuacji i plan projektu.

Pomysły !