Pravila in priporočila za učence in staršeZlata pravila in priporočila za učence v podaljšanem bivanju:

Zaradi nevarnosti virusa covid - 19 starši za prevzem otroka pokličete na telefonsko številko 0PB: 031 - 227 - 138 ter ga počakate zunaj.

2. TELEFON ZA OPB: 031-227-138, nujne spremembe lahko sporočite lahko sporočite od 15.30 - 16. ure.


2. OPB sestavljajo štiri enakovredne dejavnosti, zato čas ni namenjen zgolj reševanju domačih nalog: kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa.


3. DOMAČA NALOGA: v podaljšanem bivanju se domača naloga piše eno uro in ne moremo v celoti nadomestiti domačega dela, zato starše naprošamo, da vsak dan otrokom pregledate domače naloge.


4. ODHOD UČENCEV IZ OPB: odhod je možen le z naprej dogovorjenim spremstvom oziroma, če učenec hodi sam, izključno ob dogovorjeni uri.


5. URA ODHODA: iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na informativnem listu.


6. SPREMEMBA ODHODA IZ OPB: vsaka sprememba odhoda je možna le s pisnim dovoljenjem staršev (zapisanim v beležki)


7. PREVZEM OTROK: starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakajo pred šolo.9. ODPADNI MATERIAL: starše naprošamo za odpadni material za ustvarjanje (papir, karton, flomastri, tulci...)


10. IGRAČE v opb: otroci so sami odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih prinašajo v šolo. Učitelji ne prevzemamo odgovornosti.