Pravila in priporočila za učence in starše
Zlata pravila in priporočila za učence v podaljšanem bivanju:


Zaradi nevarnosti virusa covid - 19 starši otroke prevzamete pri vhodu. Pokličete ga po domofonu.

Pritisnete na razred, ki ga obiskuje. Zraven so nameščeni razkužilniki.

Obvezno si je pred pred pritiskom na domofon razkužiti roke, da obvarujemo pred virusom sebe in

druge.TELEFON ZA OPB: 031-227-138, nujne spremembe lahko sporočite lahko sporočite od 15.30 - 16. ure.


OPB sestavljajo štiri enakovredne dejavnosti, zato čas ni namenjen zgolj reševanju domačih nalog:

  • kosilo,

  • sprostitvene dejavnosti,

  • samostojno učenje,

  • ustvarjalno preživljanje prostega časa.


DOMAČA NALOGA: v podaljšanem bivanju se domača naloga piše eno uro in ne moremo v celoti nadomestiti domačega dela, zato starše naprošamo, da vsak dan otrokom pregledate domače naloge.