ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga organizira šola po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda.

    Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

Otrokom želimo zagotoviti vzpodbudno, zdravo ter varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje, zato bomo pri vsebinah upoštevali interese, potrebe, želje učencev, njihovih staršev in učiteljev. 

    Potek, organizacija in izvajanje OPB-ja naravnana izrazito fleksbilno!