Evaluatie 2018

OLVC campus centrum Zottegem

VISIE voor het schooljaar 2018-2019

1. Leerlingen moeten op voorhand de evaluatiecriteria kennen. Op dat gebied wordt het werken met rubrieken dus ten stelligste aangeraden.

2. Na elke evaluatie moet er feedback en feed forward volgen.

3. Alle leerplandoelstellingen moeten (een) voldoende (aantal keren) geëvalueerd worden.

4. Evaluatie kan op verschillende gebieden plaatsvinden, nl. op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes.

5. Zet in op verschillende evaluatievormen en op meerdere evaluatiemomenten.

6. Leerlijn moet duidelijk zijn, duidelijke accenten.

7. Transparante communicatie over evaluatie

website wordt beheerd door S. Behaeghel