Задания 25 для подготовки

25_Treugolniki_i_elementi.pdf
25_Chetirehugolniki.pdf
25_Okrugnosti_i_elementi.pdf