Co to jest usługa Office 365 Education?

Office 365 Education to zbiór usług umożliwiających udostępnianie materiałów szkolnych i wspólną pracę nad nimi. Ta usługa jest dostępna bezpłatnie dla obecnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi. Zawiera aplikacje pakietu Office Online (Word, PowerPoint, Excel i OneNote), nieograniczony osobisty magazyn w chmurze, usługę Yammer oraz witryny programu SharePoint. Szkoła umożliwia uczniom bezpłatne instalowanie pełnych wersji aplikacji pakietu Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac. Po otrzymaniu danych do systemu od administratora systemu logujemy się do konta na stronie głównej usługi Office 365 gdzie zobaczysz przycisk Zainstaluj pakiet Office.

Jak długo można korzystać z tego planu?

Z planu można korzystać do chwili zakończenia nauki w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi. Uprawnienia mogą być ponownie weryfikowane w dowolnym momencie. Po wygaśnięciu planu usługi Office 365 Education:

Aplikacje pakietu Office przejdą w tryb ograniczonej funkcjonalności, co oznacza, że można wyświetlać dokumenty, ale nie można ich edytować ani tworzyć nowych.

Usługi online przypisane do szkolnego adresu e-mail, na przykład Office Online i OneDrive, przestaną działać.

Czy mogę udostępnić ten plan innym osobom?

Licencja usługi Office 365 Education dopuszcza korzystanie z usługi tylko przez uprawnionego ucznia Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi.

Jak otrzymać login i hasło do OFFICE 365?

Po klucze dostępowe zgłaszamy się z wydrukowanymi i wypełnionymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w załącznikach na stronie do sekretariatu szkoły SP 33. W przeciągu tygodnia na wskazany adres na zgodzie zostanie wysłany login oraz hasło do usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dzieci ponieżej 16 roku życia).docx