Oferta formació LOGÍSTICA 2018

Des de l’Ajuntament de Polinyà s’han suscrit enguany acords de col·laboració amb PIMEC i amb Fundació ICIL, entitats referents en l’àmbit de la formació i especialment en la logística, a fi de poder oferir uns itineraris formatius especialitzats adreçats a tos els perfils, amb l’objectiu d’aconseguir dotar les persones residents al territori de les competències que requereixen actualment les empreses en aquest àmbit, en el que la innovació i les noves tecnologies estan comportant molts canvis i una evolució constants, i afectant a tots els perfils, tant els de major com els de menor qualificació.

En aquest entorn canviant, una formació de nivell com la que garanteixen PIMEC i Fundació ICIL, esdevé clau per retenir i captar talent al territori, millorant l’ocupabilitat de les persones, així com suposant un avantatge competitiu per les empreses, en tant que veuen incrementada la seva productivitat en tenir l’opció d’incorporar talent proper altament qualificat