Oeverchecks 2018 en 2019

748 locaties beoordeeld

Door te analyseren of een indicatorsoort aanwezig is en hoe vaak, krijgt locaties een score. Afhankelijk van de totale score valt de onderzochte oever in één van de volgende oevervegetatie kwaliteitscategorieën:

  • Rood = slecht
  • Geel = redelijk
  • Groen = goed
  • Donker blauw = rietkraag of lisdodde veld

Meer informatie over hoe de score berekend is, vind je bij 'Aanvullende informatie'.

2018 + 2019: 748 locaties beoordeeld, 961 oeverchecks In 2018: 246 locaties beoordeeld410 oeverchecks: x by students, x by researchers, x by the publicIn 2019: 502 locaties beoordeeld552 oeverchecks: x by students, x by researchers, x by the public