Inrichting en beheer van oevers voor biodiversiteit

Natuurvriendelijke oevers (NVO's)

Natuurvriendelijke oevers (NVO's) zijn oevers waar de overgang tussen land en water zo 'natuurlijk' mogelijk is, bijvoorbeeld met flauwhellend talud of met plas-drasberm.

NVO's zorgen voor gevarieerde omstandigheden en bieden kansen voor een diversiteit aan waterplanten, oeverplanten en dierensoorten.

Uitgebreide informatie over ontwerp, aanleg, inrichting, beheer en onderhoud van NVO's is te vinden in de publicatie van de Hoogheemraadschap Rijnland hiernaast te downloaden.

003 NVO hand Rijnland 2010.pdf

Oeverbeheer voor biodiversiteit

Zonder beheer zal een sloot zich in een moeras ontwikkelen, daarna in een struweel en uiteindelijk in een bos. Om de watergang open te houden is het noodzakelijk om onderhoud uit te voeren.

Noodzakelijk beheer =

  • de oever maaien
  • de overtollige waterplanten verwijderen
  • de waterbodem baggeren

'Natuurvriendelijk' = (o.a.)

  • liefs met een frequentie en in een periode wanneer de verstoring van de flora & fauna zo klein mogelijk is. De voorkeurperiode voor het maaien is tussen 15 juli en 15 maart. Baggeren is met voorkeur in september - oktober uitgevoerd en niet vaker dan eens per acht jaar.
  • gefaseerd of sinus maaien (25% van de vegetatie gespaard).
  • de maaisel ten minsten 48 uur laten liggen dan afvoeren.
  • gefaseerd baggeren (25% van de waterbodem gespaard).
  • de bagger afvoeren.

Meer informatie te vinden in de handreiking van de Hoogheemraadschap Rijnland hierboven te downloaden, de poster hieronder over maaien voor bloemrijke vegetatie en de Vlinderstichting website : https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/

Poster grasbeheer 2017-nw.pdf