Indicatiewaarden van de gekozen soorten

Indicatiewaarderingen en natuurwaarden

(*) Clausman & van Wijngaarden 1984. Het vegetatie onderzoek van de Provincie Zuid Holland. Verspreiding en Ecologie van Wilde Planten in Zuid Holland. Waardering parameters.

Ellenberg voedselrijkdom waarden