Beoordeling van de oevervegetatie kwaliteit

Onmiddellijke visuele waardering op het veldformulier

Het veldformulier is gemaakt met de opzet dat je meteen een beeld kan krijgen van de vegetatie kwaliteit van een oever aan de hand van een ingevuld formulier.

De twee plantensoorten met een zwart nummer (riet en lisdodde) geven een algemeen beeld van de oevervegetatie. De andere indicatoren zijn geordend in 3 kleur-gecodeerde categorie├źn, gerangschikt van lage kwaliteit naar hoge kwaliteit:

-Rood: indicatoren van slechte omstandigheden voor een biodiverse en bloemrijke oeverkant (voedselrijke bodem en onzorgvuldig beheer).

-Geel: indicatoren van matige omstandigheden.

-Groen: indicatoren van goede omstandigheden (minder voedselrijke bodem en zeer zorgvuldig beheer).

Kwaliteitsscore van de oeverkant en kleurvisualisatie op de kaart

Scoringsmethode:

Elke soort in de rode categorie die geobserveerd is op ten minste 2 locaties langs het transect scoort 1 punt.

Elke soort in de gele categorie die geobserveerd is op ten minste 2 locaties langs het transect scoort 10 punten.

Elke observatie van een soort in de groene categorie levert 50 punten op.

De totaalscore van de waterkant geeft ruwweg de hoeveelheid indicatorsoorten aan die zijn gevonden langs het transect, en tot welke categorie deze behoren. Bijvoorbeeld: een score van 132 zou betekenen dat er 2 keer een indicator van de groene categorie was gevonden (2x50 = 100), 3 indicatorsoorten van de gele categorie (3x10 = 30) en 2 indicatorsoorten van de rode categorie (2x1 = 2).

Kleurvisualisatie van de score op de kaart:

De algemene kwaliteit van de vegetatie langs het transect wordt gecategoriseerd als:

- 'Slecht' en de locatie wordt gemarkeerd op de kaart in rood als de totaalscore lager is dan 10.

- 'Redelijk' en de locatie wordt gemarkeerd in geel als de totaalscore tussen de 10 en 99 punten ligt.

- 'Goed' en de locatie wordt gemarkeerd in groen als de totaalscore op of boven 100 punten ligt.