Oeverlocaties

Je kiest zelf de oeverlocaties waar je interesse in hebt, dichtbij je thuis, langs je weg, waar je wilt, in de brede regio van Leiden (tussen Den Haag, Gouda en Haarlem).

Gebied voor het Oeverplanten onderzoek in 2019 en 2020.

Meerdere bezoeken op dezelfde locatie, mag dat?

Herhaalde beoordelingen op dezelfde locatie eens keer per jaar of per twee jaar zouden voldoende moeten zijn om een goede beeld van een oever te krijgen en de respons van oevers aan aangepaste beheer te kunnen volgen maar de meer gegevens de meer nauwkeurigheid. Meer dan 3 keer per jaar op dezelfde locatie wordt minder zinvol.

We hopen om gegevens gedurende een periode van 10 jaar te verzamelen.

We hebben ook voorkeur locaties.

In 2019 en 2020 gaat onze locatie voorkeur naar oevers binnen de groene corridors die de bebouwde kom van de Leidse regio met de omliggende groene gebieden verbinden en ook naar natuurvriendelijke oevers.

In 2018 ging onze locatie voorkeur naar oevers langs de recreatieve routes van de Leidse Ommelanden. Herhaalde oeverchecks op deze locaties zijn zeer welkom: kaart met de 2018 oeverchecks.

Neem contact met ons mee als je wilt meer informatie over de voorkeur locaties: oeverplanten@gmail.com

De ecologische hoofdstructuur van Leiden en aansluitende groene gebieden. (Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur, Gemeente Leiden, 2018.)
De kaart van de natuurvriendelijke oevers in de Leidse regio hieronder is nog in ontwikkeling.