O projektu

Projekat pod nazivom, Održivi razvoj škole, Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ iz Beograda, pokreće kao koordinator u svrhu postizanja ciljeva koje je škola postavila u Razvojnom planu škole, a sagledala kao izuzetnu mogućnost u njihovom boljem i uspešnijem ostvarenju kroz saradnju sa drugim školama i precizirala u Evropskom razvojnom planu škole. Partner na projektu je Srednja šola tehniških srok Šiška sa kojom postoji dugogodišnja saradnja. Projekat je podržan od strane Fondacije Tempus, Programa Erazmus+.

Detaljan opis projekta može se pročitati na školskom sajtu.

Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd