Formacja

Kto może modlić się o uwolnienie?

Autor: ICCRS

Mocni w Duchu przetłumaczyli fragment dokumentu wydanego przez Komisję Doktrynalną Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, która pracuje przy Watykanie. Dokument ukazał się w 2017 r. na 50 lecie Odnowy w Duchu Świętym i w bardzo jasny sposób porządkuje, kto i w jakich okolicznościach może modlić się o uwolnienie. Bardzo zachęcamy do zapoznania się tym tekstem.

Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej udostępnia zbiór konferencji i homilii wygłoszonych w ramach Dni Jedności i Dni Skupienia.

Proponuję przejrzeć i wybrać coś dla siebie.

"Szkoła Lidera" - internetowy projekt Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce zakończy się warsztatami.

Odbędą się one w Łomży 27-30 lipca 2017 r. Poprowadzą je Dariusz Jeziorny, Michał Frąckowicz i o. Remigiusz Recław SJ. Zapraszamy na nie liderów grup Odnowy i potencjalnych liderów - chodzi o przyszłą generację w ramach "czynienia uczniów". Szczególne zaproszenie kierujemy do ludzi zapracowanych na co dzień, którzy ze względu na nadmiar obowiązków nie zdołaliby uczestniczyć w prowadzonych regularnie w diecezjach szkołach animatorów (księży, małżonków z krótkim stażem i dziećmi). Natomiast zdołają w dogodnym dla siebie czasie obejrzeć raz na dwa tygodnie dwudziestominutowy film w internecie. Znajomość treści filmów będzie niezbędna dla owocnego przeżycia warsztatów.

Program duszpasterski 2017/2018 poświęcony Duchowi Świętemu

Chcielibyśmy budzić świadomość, że jesteśmy bierzmowani, że mamy zadania, które wynikają z przyjęcia Ducha Świętego, a są to przede wszystkim działania ewangelizacyjne – zapowiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. W Warszawie 6 października odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji tego gremium. Przedmiotem spotkania był program roku duszpasterskiego 2017/2018 dla Kościoła w Polsce.

Oto pięć celów Odnowy:

1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego.

3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.

4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych.

5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.

Autor: ICCRS

Więcej na stronie: http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/animatorzy-i-liderzy-mainmenu-34/struktura-historia-mainmenu-84/87-cele-katolickiej-odnowy-charyzmatycznej