Odnowa w Duchu Świętym - Diecezja Świdnicka

Odpusty zupełne można zyskiwać codziennie

  1. Za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu (n. 17, § 1, 1o).
  2. Za czytanie Pisma Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną (n. 30, § 1). Kto nie może czytać osobiście, wystarczy gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne (n. 30, § 2).
  3. Za nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny (n. 7, § 1, 1o).
  4. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej - przed stacjami prawnie erygowanymi - połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa - i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego (n. 13, 2o). Prawnie przeszkodzeni mogą przez kwadrans czytać i rozważać Mękę Pańską (n. 13, 2o, 1).
  5. Za pobożnie odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, pod zwykłymi warunkami również zyskuje odpust zupełny (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12.01.2002 dotyczy całego terytorium Polski).

Więcej informacji :

Różaniec do Granic - DZIĘKUJEMY I CO DALEJ?

Często pada pytanie – co dalej?

Oto co wiemy na pewno:


1. Niech każdy z nas modli się na Różańcu, regularnie i wytrwale (najlepiej codziennie). Niech ta różańcowa „misja specjalna” rozwija się na chwalę Bożą.

2. Jednym z najważniejszych wezwań Fatimy była prośba Matki Bożej o wynagradzanie za grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Sercu, w formie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. W trakcie przygotowań do Różańca Do Granic bardzo mocno wzrastała w nas świadomość wagi tej prośby. Nasza modlitwa na granicach sama w sobie była narodowym nabożeństwem pierwszej soboty. Jest bardzo ważne, by praktyka „pierwszych sobót” stała się powszechna. Bardzo Was prosimy zostańcie APOSTOŁAMI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI. Kontynuujcie udział na tych nabożeństwach, wbrew światu i wbrew wszelkim trudnościom. Zapraszajcie kolejne osoby, by rozpoczęły tę praktykę duchową. Warto podjąć konkretne zobowiązanie, na przykład – będę się modlić i do końca roku zaproszę kolejne 3 osoby. Od stycznia tak samo – będę się modlić i do końca roku zaproszę kolejne 5 osób. Wielu z nas tego dnia, 7 października po raz pierwszy wzięło udział w nabożeństwie pierwszej soboty. Przed nami jeszcze (co najmniej) 4! :)

Prosimy o modlitwę za nas organizatorów Różańca Do Granic, byśmy w pokorze, poddawali się woli Bożej i zawsze realizowali Jego wolę.

Niech nam Dobry Bóg Ojciec błogosławi! Amen


Tak na wszelki wypadek przypominamy warunki udziału w nabożeństwie wynagradzającym za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Należy przystąpić do spowiedź w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca.

Przed spowiedzią - co istotne - należy wzbudzić intencję zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Można wyspowiadać się też też wcześniej, najważniejsze aby być w stanie łaski.

2. Przyjąć Komunię św. w intencji wynagradzającej za grzechy przeciw Niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny.

3. Odmówić jedną część różańca, również w intencji wynagradzającej.

4. Odprawić przynajmniej 15 minutową medytację nad jedną lub kilkoma tajemnicami różańca.

FILM, KTÓRY PO LUDZKU NIE MIAŁ SZANS NA POWSTANIE...

Film „Proroctwo” to nie jest zwyczajny projekt filmowy. Z kilku względów: po pierwsze autorami nie są tzw. filmowcy, albo chociażby ludzie związani z branżą filmową, po drugie nie jest produkowany dla korzyści finansowych twórców lecz z założenia pro publico bono, po trzecie jego historia powstania zawiera co najmniej kilka interwencji z Nieba, które potwierdzały zasadność tworzenia go.

Natchnienie do podjęcia tematu tego filmu zostało rozeznane przez dwoje ludzi, w czerwcu 2015 roku. Potwierdzone zostało przez ich spowiednika oraz przemodlone podczas serii Adoracji Najświętszego Sakramentu, zorganizowanych w tej intencji. Znaków było wiele, chociażby w postaci błyskawicznego zgromadzenia środków na pierwszy dzień zdjęciowy, który odbył się już miesiąc po odczytaniu wezwania serca.

I tak oto osoby, które nie miały wcześniej nic wspólnego z filmem, rozpoczęły swojego rodzaju śledztwo w sprawie proroctw na temat jakiegoś szczególnego zadania jakie miałby otrzymać naród Polski do wykonania od Boga. Proroctw na ten temat okazało się być wiele, jak chociażby Teresy Neumann – niemieckiej mistyczki, czy kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski albo św. siostry Faustyny – na którym to proroctwie oparte zostało całe dociekanie. W tym miejscu warto przywołać to proroctwo z „Dzienniczka”, które wypowiada sam Pan Jezus do prostej zakonnicy:

Zapraszam do oglądania zdjęć z III turnusu rekolekcji letnich, które odbyły się w lipcu w Mokrzeszowie.

Szczęść Boże!

Zapraszamy na naszą nową stroną pomocniczą, na której umieszczać będziemy dodatkowe informacje i materiały.

Nasza strona gówna to: http://odnowa.swidnica.pl/

Archiwum Informacji

robimy dla Was transmisję TV.

Zainteresowanie naszym Forum Charyzmatycznym pt. „Kim jesteś? Odnaleźć męskość, odkryć kobiecość” nie maleje. Niestety – chętnych jest tak dużo, że hala nie jest w stanie pomieścić tylu osób i musieliśmy zamknąć zapisy (z ostatniej chwili - jest jeszcze 100 miejsc). Przygotowaliśmy jednak dla Was niespodziankę!

Jeśli nie zdążyłeś się zapisać, a chcesz mimo wszystko skorzystać z treści Forum, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – pierwszy dzień Forum będzie transmitowany na żywo na naszym kanale na YouTube. Jeśli będzie duże zainteresowanie transmisją, to będziemy transmitować również niedzielę.

Zachęcamy - przekaż tę informację osobom, o których myślisz, że treści poruszane na Forum mogą być dla nich ważne.

Poniżej znajdziesz linki do poszczególnych bloków Forum Charyzmatycznego.

10.00 Blok I: Dla mężczyzn

12.00 Blok II: Dla kobiet

15.00 Blok III: Duchowość kobiety i mężczyzny

17.15 Blok IV: Eucharystia

19.30 Blok V: Wieczór chwały

Subskrybuj nasz kanał na YouTube

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pełny program Forum Charyzmatycznego