27 maja 2024 w trakcie Walnego Zebrania Śląskiego Oddziału SNM odbyły się

wybory
Przewodniczącego Oddziału,
Zarządu i Komisji Rewizyjnej


   


Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki powstało jako pierwsze ze stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce w 1991 roku.  W Zjeździe Założycielskim wzięło udział ponad 200 nauczycieli szkół i uczelni z Polski oraz goście zagraniczni, członkowie podobnych stowarzyszeń w krajach Unii Europejskiej.

Oddział Śląski (do lutego 2016: Katowicko-Częstochowski) Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki został powołany przez Zarząd Główny SNM  na zebraniu w dniu 28 marca 2003 r.  Zebranie założycielskie odbyło się w lutym 2003 r. podczas XII Krajowej Konferencji SNM w Międzyzdrojach - wzięło w nim udział 27 nauczycieli.