Ukázka připravovaných obrazů \ Sample of upcoming paintings

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ruční výroba papíru a vyvolávání fotek \ Handmade large photo paper and making photo

Jak studovat kabalu\ How to study kabala

Chcete se dozvědět více o vědě kabale či hledáte odpovědi na otázky: Kdo jsi? Odkud jsi přišel? Kam máš namířeno? Přinášíme vám možnost bezplatného studia formou videokurzů, nebo studia ve virtuální třídě kabaly spolu s ostatními žáky a učiteli kabaly.

O autorovi fotovýstavy - kdo je Vladimír Brunton? \ About author of exibition - who is VladimirBrunton

O Bnei Baruch kabalistické neziskové vzdělávací organizaci\ About Bnei Baruch nonprofit kabalistik organization