זמני התפילות

זמני התפילות

בימי השבוע

שחרית

 • מניין ראשון: ימים א,ג,ד : 6:00. ימים ב,ה, ראשי חודשים: 5:50. יום ו: 6:30 (בבית הכנסת הספרדי).
 • מניין שני: 6:20,07:30 (בבית הכנסת האשכנזי)
 • מניין שלישי: 6:45 (א-ה בלבד, בבית הכנסת הספרדי)
 • מניין רביעי: 8:15(א-ה בבית הכנסת הספרדי. יום ו גם בבית הכנסת האשכנזי)

מנחה

בשעת כניסת השבת בשבת הקודמת

ערבית

 • מנין ראשון: בשעת צאת השבת בשבת הקודמת
 • מנין שני: 21:00

בשבת

שחרית

 • מנין ראשון: 6:45
 • מנין מרכזי: 8:30

מנחה

 • מנחה גדולה: 13:30 בבית הכנסת הספרדי בשעון קיץ
 • מנחה גדולה : 12:30 בבית הכנסת הספרדי בשעון חורף
 • מנחה קטנה: עשר דקות לפני שעת כניסת השבת באותה שבת

ערבית

חמש דקות לפני צאת השבת.