בעלי תפקידים

יו״ר העמותה: זאביק גרוסמן

גזבר: משה קאופמן

מזכיר: עמיעד גולדברגר

גבאים: איציק שאולזון, שלמה פטרזיל, יוחאי בן יעקב, ישי שטיינמיץ.

מארגן קריאה בתורה: נועם למפרט