ОбУ "Свети Свети Кирил и Методий"

Бързи връзки


Актуално в училище

08.07.2024 г.

Информация за Държавен план-прием

                                                                                                        

С удоволствие Ви информирам, че от 8 юли 2024 г. /понеделник/ започва подаването на заявления за участие в класиране и записване на учениците в 8 клас за новата учебна година. 

От 15 септември 2024 г. Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Априлово със заповед No РД14 – 37 от 27.06.2024 г. е преобразувано в средно училище, което означава, че учениците имат възможност да се обучават до 12 клас за придобиване на средно образование.

Ще откриете заповедта за преобразуване и информацията за Държавния план-прием в прикачените файлове.


Уважаеми родители.pdf
заповед преобразуване.pdf
Anelia-flyer_A5_bleed3mm.pdf
plakat.pdf