Oblastní slet v Brandýse nad Labem

27. května 2018

Župa Barákova ve spolupráci s župou Jana Podlipného, Pražskou Scheinerovou a Podbělohorskou (Pražským třížupím) pořádá oblastní slet v Brandýse nad Labem. Oblastní slet bude akcí jednodenní se zkouškami v dopoledních hodinách a vystoupením v odpoledních hodinách.

Slet je součástí většího projektu nazvaného Sokolové republice.


Bulletin č. 1

Bulletin č. 2

Bulletin č. 3

Bulletin č. 4

mapy - příjezdové cesty

cedule parkování

rozmístění šaten v sokolovně

Program


Legenda k mapě

1 hřiště – zelená plocha na mapě, Tyršova ulice

2 sokolovna – na rohu Zápské a Tyršovy, rohová budova, Zápská 329/6

3 pomník TGM je na křižovatce ulic Zápská, Královická (průvod vychází od cvičiště přes vlakové koleje, od TGM pokračuje do Plantáže vchodem z pravé strany od pomníku TGM, zde po ceremoniálu bude rozpuštěn)

4 ubytování účastníků– Střední zemědělská škola, Zápská 302 - ve třídách na vl. karimatkách, vl. spacáky (příchozí a odchozí se hlásí ubytovací službě na místě)

5 šatny – sokolovna sál (děti, VG, 1.část dospělých) a Střední zemědělská škola, Zápská 302 (2.část dospělí), velkokapacitní partystan za sokolovnou na trávníku - Borci

6 parkoviště pro auta a busy je vjezd: adresa Areál BS, Pražská 298 – vjezd do areálu ulicí Strojírenská (parkovat se nesmí před halami a vchody, vjezdy, naše parkování je na konci areálu –vzadu u cvičiště bude sundané částečně oplocení, kudy pěší mohou projít hned na cvičiště a nazpět, dopravní služba na místě dozoruje a dává pokyny, vše označeno cedulemi)

7 zdravotník, lékař (cvičiště klubovna)

8 stanoviště bus Praha ( u sokolovny, roh ulice Tyršovy a Zápské směrem do Tyršovy)…

DOPRAVA

SOBOTA 26. 5.

bus č. 1 9,00 Spolu + organizátoři

bus č. 1 11,00 Vivat Vivaldi + Borci

bus č. 1 13,00 Cesta

bus č. 2 13,00 Cesta + Borci

bus č. 3 13,00 Praporečníci, Mažoretky, Svatobořice (VIP)

bus č. 1 15,00 Siluety

bus č. 2 15,00 Siluety

bus č. 3 15,00 Siluety + Ženobraní + zájemci o výstavu


NEDĚLE 27. 5.

bus č. 1 6,00 Princezna republika

bus č. 2 6,00 Princezna republika

bus č. 3 6,00 Princezna republika

bus č. 1 7,00 Cirkus

bus č. 2 7,00 Cirkus + Děti, to je věc (Spořilov)

bus č. 3 7,00 Cirkus + Děti, to je věc (Spořilov)

bus č. 4 7,30 Děti, to je věc

bus č. 1 8,00 V peřině

bus č. 2 8,00 V peřině

bus č. 3 8,00 Noty

bus č. 4 8,30 Noty

bus č. 1 9,00 Méďové

bus č. 2 9,00 Cesta

bus č. 3 9,00 Cesta

bus č. 4 9,30 Vivat Vivaldi + Borci + Svatobořice(VIP)

bus č. 1 10,00 Ženobraní + Siluety

bus č. 2 10,00 Spolu (14) + Siluety (36)

Program

V sobotu 26. 5. bude uspořádána vernisáž sokolské výstavy na Brandýském zámku za účasti oficiálních představitelů města, kraje a ČOS.

Slavnostním nástupem historických praporů zahájíme vlastní sletové vystoupení ve 14,30 hodin na sokolském cvičišti Jindry Vaníčka v Brandýse n. Labem.

Vlastní program začne v neděli 27. května ve 13 hodin průvodem, který projde po připravené trase a zastaví se u historicky významných míst.

Organizace

Zkoušky

26. května – sobota

10, 30 – 12, 00 Spolu

12, 00 - 13, 00 Vivat Vivaldi

13, 00 – 14, 00 Borci

14, 00 – 15,00 Nástup + Cesta + mažoretky

15, 00 – 16, 00 Cesta

16, 00 – 17, 00 Siluety

17, 00 – 18, 30 Ženobraní

18, 30 - 19, 00 Růžový panter

27. květnaneděle

7, 00 - 8, 00 Princezna republika

8, 00 - 8, 30 Cirkus

8, 30 - 9,00 Děti, to je věc

9, 00 - 9, 30 V peřině

9, 30 – 9, 55 Noty

9, 55 –10, 20 Méďové

generálka 10, 30 – 12, 30

vystoupení 14, 30 – 16, 50


Doprava

Na sobotu i neděli budou zajištěny pendlující autobusy z Prahy - Letňan.


Příspěvek

Každý aktivní účastník našeho oblastního sletu v Brandýse nad Labem přispěje na organizaci a uspořádání sletu částkou 50,- Kč, za kterou obdrží „Brandýskou placku“. Ta bude sloužit k označení cvičence a bude nošena na oděvu na viditelném místě a bude opravňovat zejména k:

  • vstupu do šaten, na seřadiště, na cvičiště, na tribunu pro cvičence, na aktivní účast v průvodu
  • vstupu zdarma dne 26. a 27. 5. na sokolskou výstavu ve výstavních prostorech synagoze města Brandýs n. Labem

Pro župní vedoucí skladeb

Hledáme dobrovolníky

Blíží se termín Oblastního sletu v Brandýse nad Labem a k jeho zajištění budeme potřebovat pomoc dobrovolníků. Obracíme se na vás s prosbou, abyste se pokusili oslovit šikovné a spolehlivé „lidičky“, kteří by nám mohli pomoci. Přikládáme podmínky pro zájemce.

Podmínky pro dobrovolníky:

termíny: pátek 25.5. 15,00 - 20,00 hodin

sobota 26.5. 9,00 - 19,00 hodin

neděle 27.5. 6,30 - 17,30 hodin

Pomocníky potřebujeme k přípravě hřiště - vytvoření značkové sítě, přípravě materiálu - spíše muže (v pátek 25.5.)

V sobotu a neděli dále budeme potřebovat - službu v šatnách, službu při ubytování, pomoc při výdeji vod, organizační a informační práce…

Nabízíme: tričko, stravování, ubytování v sokolovně na vlastní karimatce, odměna 50,-/Kč /hod., nutnost absolvovat informační schůzku (termín a čas sdělíme).

Je možné vybrat si jenom jeden den, půl dne apod.; ženy potřebujeme na sobotu a neděli, muže na všechny dny. Je potřeba počítat i s tím, že z vlastního sletu toho mnoho neuvidíte.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: annajurca@seznam.cz, tel.: 725 776 770

Od zájemců bychom potřebovali: jméno, příjmení, rok narození, adresa, email, tel.

PaedDr. Anna Jurčíčková v.r.

Výkonná předsedkyně sletového výboru