Seminar på BI i Nydalen 6. Nov 2012

”Hvordan kan ny teknologi sikre en trygg og verdig eldreomsorg?”

Faggruppen for Helse og IKT i Dataforeningen inviterer til et seminar den 6. november 2012 om hva som kreves for at samfunnet skal kunne mestre den kommende eldrebølgen. ”Alle” er klar over at samfunnet står overfor mangel på ressurser.

Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil kunne avhjelpe ressursgapet gjennom effektivisering, samtidig som tjenestekvaliteten forbedres. Seminaret skal belyse mulighetene slik at myndighetene og faglige fora i større grad kan påvirke utviklingen. Mulighetene er mange – det er oppmuntrende!

Bærekraftig, trygg og verdig eldreomsorg med aktiv aldring er fellesnevner for alle temaene.

Detaljert program her

Program

08.30 Registrering

09.00 Velkommen - hvorfor har faggruppen fokus på teknologi og eldreomsorg?

Jon Tysdahl, leder av faggruppen for Helse og IKT i Dataforeningen

Tema 1: Personvern og pasientvern

09.15 Personvern – på helsa løs?

Inge Krogstad – SAS Institute

Tema 2: Helhetlige tjenester. Fra passiv klient til aktiv deltaker?

10.00 Trygg og verdig eldreomsorg er i et hverdags- og bomiljø

Bjørn Mathiesen - Fornebu Consulting

10.55 Kaffepause

Tema 3: Teknologsk samhandling

11.10 Design ”blueprint” for å koble ulike systemer innenfor helsesektoren sammen

Lars Nakkerud – Microsoft

11.25 Fra kjernejournal til tilpasset personlig elektronisk journal

Nard Schreurs, fagredaktør IT-helse i Computerworld

12.00 Lunch

13.00 Arkitektur- og sikkerhetsvurdering for informasjonsdeling i helsetjenesten

Jan Olsen – Devoteam Solutions og Pål Berg, Applica Consulting

13.30 Nødvendig tankeskifte for bærekraftige helse- og omsorgstjenester

Hans A. Kielland Aanesen – EPR-forum(tGov), OASIS TGF

Tema 4: Velferds- og omsorgsteknologi

14.00 Innovasjonsprosjektet “Bo lenger hjemme”

Leif Jacobsen – produktsjef Visma Omsorg Profil

14.30 Velferdsteknologi i praksis – erfaringer fra Vågå kommune

Kommunelege Marit Riksåsen, Vågå kommune og Øystein Johnsrud, Abilia

15.00 ”Helsa Mi” - hvordan kan velferdsteknologi bidra til å gi mennesker nye muligheter til å bo hjemme lenger

Morten Andresen- Imatis

15.30 Debatt, oppsummering.

15.40 Avslutning