Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

" กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลปัตานี จัดกิจกรรม "มาแกแต" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานีที่ประสบอุบัติเหตุ "