สัมมนาวิชาการ

“พลังพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่ MOPH 4.0”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมนพรัตน์ธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบ

กองการพยาบาล

อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :: 0-2590-6269 , 0-2590-6296

โทรสาร :: 0-259-06295, 0-2591-8268