ดาวน์โหลดข้อมูล

PPT ว.21

PPT ว 21.pdf

การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน.pdf

คู่มือ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่ง ครู ว21 Versionประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่

คู่มือ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่ง ครู ว21 Version ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่.pdf

หลักเกณฑ์ ว21

หลักเกณฑ์ ว21.pdf
หลักเกณฑ์ ว22
หลักเกณฑ์ ว22.pdf
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30 /2561
เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ตามหลัดสูตรสแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
Binder1.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ พ.ย.-ธ.ค. 61.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์ มกราคม 2561.pdf

จัดส่งจดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3

จัดส่งจัดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3.pdf

โครงการประกวดร้องคาราโอเกะผู้สูงอายุ

ประกวดโครงการคาราโอเกะผู้สูงอายุ.pdf