องค์กรพยาบาลรพ.หางดง

ข่าวสารประขาสัมพันธ์

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ร่วมรับการเยี่ยมประเมิน QA

ลิงค์สำหรับระบบบันทึกอุบัติการณ์

    • จนท.บันทึกทุกครั้งเมื่อพบอุบัติการณ์
    • หัวหน้าหน่วยงานยืนยันอุบัติการณ์ทุกวัน

ระบบ smart office (ทุกคนเข้าดูทุกวัน)