วีดีโอให้ความรู้

ภาพกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

โทรศัพท์ 036-711645

อีเมล์ : nongsaikaow.child.edu@gmail.com

facebook : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว