Εργαστήριο Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων - ΝΑΧΠ


Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του "Εργαστηρίου Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων", του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το εργαστήριο Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων - ΝΑΧΠ (Nursing Rehabilitation of Chronically ill Lab - NRCILab) ιδρύθηκε το 2015 στα πλαίσια λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας και επανιδρύθηκε στις 6/3/2019 ως εργαστήριο του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (776/τ.Β΄/06-03-2019). Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Δρ. Ιωάννης Καλεμικεράκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος (436/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-07-2019).