ZADNJI ŠOLSKI DAN – 24.6.2020

V sredo bomo s poukom zaključili ob 11.50.

Kombi prevozi se bodo pričeli ob 12. uri.

Kosilo bo organizirano za učence, ki bodo ostali v OPB.

Želimo vam brezskrbne počitnice!

SPOŠTOVANI STARŠI,

RED ZA UČENCE POŠ NOVA CERKEV, KI VELJA OD PONEDELJKA, 1. JUNIJA 2020 DALJE

V času, ko bo šola zaprta, organiziramo delo na daljavo. Delo poteka tako, da so gradiva za šolsko delo z navodili in nalogami pripravljena na spletni strani: Vsebine za delo na daljavo.

Učenci naj po priloženih navodilih doma opravijo načrtovano delo in ob vrnitvi v šolo prinesejo s seboj rešene naloge. Vsa obravnavana snov na daljavo bo ob vrnitvi v šolo še enkrat ponovljena ali dodatno pojasnjena.

Na naši šoli biva 68 učencev ( 1.- 5. razreda) in 19 otrok enote vrtca Mavrica Vojnik.

KOLEDAR DOGODKOV

Hura!

Uspeli smo na razpisu Čebelarske zveze Slovenije za šolski učni čebelnjak.