Na naši šoli biva 75 učencev ( 1.- 5. razreda) , v prostorih šole je enota vrtca Mavrica Vojnik.

ČEBELICE

Naseljene v petek, danes že nosijo cvetni prah.

Dobile so sladkor, da bodo lahko hitro zgradile novo lepo satje.
KOLEDAR DOGODKOV


PRIPRAVE NA ŠOLSKO TEKMOVANJE KRESNIČKA urnik priprav


Komunikacija s starši - portal LoPolis: