N O T Á R

Korona opatrenie : Objednávky na notárske úkony prijímame aj elektronicky.

Vyberte si nižšie notársky úkon a vyplňte online objednávku. Ozveme sa Vám !

Notársky úrad Trnava

M. Sch. Trnavského 6

9 1 7 0 1 T r n a v a

Slovenská republika


Nájdite nás na Google Maps


Parkovanie priamo pred úradom pre ZŤP_pešia zónaParkovisko Holiday Inn_180m_2 minúty peši Parkovisko Jeruzalemská_180m_2 minúty peši Parkovisko Kapitulská_180m_2 minúty peši Parkovisko Halenárska_280m_3 minúty peši

Úradné hodiny


Pondelok : 08.00 - 16.00 Utorok : 08.00 - 16.00Streda : 08.00 - 16.00Štvrtok : 08.00 - 16.00Piatok : 08.00 - 16.00
(obedňajšia prestávka 12.00 - 13.00)

Telefón : 033 55 15 353

Mobil : 0905 22 33 14


Email : notartrnava@gmail.com
ePodateľňa : www.slovensko.sk
eÚradná tabuľa

N O T Á R S K E S L U Ž B Y

Centrum ochrany práv nehnuteľností

Centrum právnej prevencie právnych sporov

Centrum mimosúdneho riešenia právnych sporov

Registračné miesto

"one stop notary office"

Prevody nehnuteľností

 • Predaj a Kúpa (kúpna zmluva)
 • Darovanie (darovacia zmluva)
 • Zámena (zámenná zmluva)

Manželské a rodinné právo

 • Manželské zmluvy
 • Rozvod a Vyporiadanie majetku (BSM)
 • Výživné a starostlivosť o deti

Rodinné majetkové právo

 • Podielové spoluvlastníctvo
 • Vydržanie
 • Darovanie
 • Zaopatrovanie a vecné bremená

Dedenie

 • Posledná vôľa
 • Závet, testament, vydedenie
 • Dedičská dohoda

Rodinné podnikanie

 • Obchodné rodinné spoločnosti
 • Živnosť

Právnické osoby

 • Obchodné spoločnosti
 • Neziskové spoločnosti
 • Založenie, zmena, zrušenie, výmaz

Mimosúdne riešenie sporov

 • Urovnanie
 • Pokonávka
 • Mediácia

Ochrana veriteľa

 • Záložné právo, dražba
 • Exekučný titul (notárska verejná listina)
 • Protest zmenky a šeku

Plnomocenstvá

 • Dohoda o plnomocenstve
 • Splnomocnenie


Notárske elektronické služby

 • Zaručená konverzia
 • Úradné výpisy
 • Elektronické podanie na kataster a obchodný register

KDE NÁS NÁJDETE
"čím viac notára, tým menej súdu"


komplexné právne riešenia na jednom mieste

= Notár - (sudca, mediátor) + Verejná listina = Exekučný titul

= Vaše mimo súdu priamo vykonateľné právo

[notársky vzorec riešenia právnych problémov]


Notár garantuje priamu vykonateľnosť Vašich práv bez súdu