N O T Á R 

033 55 15 353, 0905 22 33 14

JUDr. Peter Opatovský

https://g.page/notartrnava  


Vyberte si nižšie notársky úkon a vyplňte online objednávku. 

Ozveme sa Vám !

Notársky úrad Trnava 

M. Sch. Trnavského 6

9 1 7 0 1  T r n a v a 

Slovenská republika 


Nájdite nás na Google Maps
Parkovanie priamo pred úradom pre ZŤP_pešia zónaParkovisko Holiday Inn_180m_2 minúty peši Parkovisko Jeruzalemská_180m_2 minúty peši Parkovisko Kapitulská_180m_2 minúty peši  Parkovisko Halenárska_280m_3 minúty peši 

Telefón : 033 55 15 353

Mobil : 0905 22 33 14


Email : notartrnava@gmail.com 
ePodateľňa : www.slovensko.sk 
eÚradná tabuľa 
Google recenzie 

Novinky : 


Správa majetku : 

Predajte Vašu nehnuteľnosť cez notára 
N O T Á R S K E  S L U Ž B Y

Centrum ochrany práv nehnuteľností  

Centrum právnej prevencie právnych sporov 

Centrum mimosúdneho riešenia právnych sporov 

Registračné miesto

"one stop notary office" 

Prevody nehnuteľností 

Manželské a rodinné právo 

Rodinné majetkové právo

Dedenie 

Rodinné podnikanie

Právnické osoby  

Mimosúdne riešenie sporov

Ochrana veriteľa

Plnomocenstvá


Notárske elektronické služby 

"čím viac notára, tým menej súdu"  


komplexné právne riešenia na jednom mieste 

= Notár - (sudca, mediátor) + Verejná listina = Exekučný titul 

= Vaše mimo súdu priamo vykonateľné právo 

[notársky vzorec riešenia právnych problémov]


Notár garantuje priamu vykonateľnosť Vašich práv bez súdu