N O T Á R

033 55 15 353, 0905 22 33 14

JUDr. Peter Opatovský

https://g.page/notartrnava

Online stretnutie s notárom :

https://meet.google.com/xwd-buqr-psx

Vyberte si nižšie notársky úkon a vyplňte online objednávku.

Ozveme sa Vám !

Notársky úrad Trnava

M. Sch. Trnavského 6

9 1 7 0 1 T r n a v a

Slovenská republika


Nájdite nás na Google Maps


Parkovanie priamo pred úradom pre ZŤP_pešia zónaParkovisko Holiday Inn_180m_2 minúty peši Parkovisko Jeruzalemská_180m_2 minúty peši Parkovisko Kapitulská_180m_2 minúty peši Parkovisko Halenárska_280m_3 minúty peši

Telefón : 033 55 15 353

Mobil : 0905 22 33 14


Email : notartrnava@gmail.com
ePodateľňa : www.slovensko.sk
eÚradná tabuľa
Google recenzie

Novinky :


Správa majetku :

Predajte Vašu nehnuteľnosť cez notára
N O T Á R S K E S L U Ž B Y

Centrum ochrany práv nehnuteľností

Centrum právnej prevencie právnych sporov

Centrum mimosúdneho riešenia právnych sporov

Registračné miesto

"one stop notary office"

Prevody nehnuteľností

 • Predaj a Kúpa (kúpna zmluva)

 • Darovanie (darovacia zmluva)

 • Zámena (zámenná zmluva)

Manželské a rodinné právo

 • Manželské zmluvy

 • Rozvod a Vyporiadanie majetku (BSM)

 • Výživné a starostlivosť o deti

Rodinné majetkové právo

 • Podielové spoluvlastníctvo

 • Vydržanie

 • Darovanie

 • Zaopatrovanie a vecné bremená

Dedenie

 • Posledná vôľa

 • Závet, testament, vydedenie

 • Dedičská dohoda

Rodinné podnikanie

 • Obchodné rodinné spoločnosti

 • Živnosť

Právnické osoby

 • Obchodné spoločnosti

 • Neziskové spoločnosti

 • Založenie, zmena, zrušenie, výmaz

Mimosúdne riešenie sporov

 • Urovnanie

 • Pokonávka

 • Mediácia

Ochrana veriteľa

 • Záložné právo, dražba

 • Exekučný titul (notárska verejná listina)

 • Protest zmenky a šeku

Plnomocenstvá

 • Dohoda o plnomocenstve

 • Splnomocnenie


Notárske elektronické služby

 • Zaručená konverzia

 • Úradné výpisy

 • Elektronické podanie na kataster a obchodný register
"čím viac notára, tým menej súdu"


komplexné právne riešenia na jednom mieste

= Notár - (sudca, mediátor) + Verejná listina = Exekučný titul

= Vaše mimo súdu priamo vykonateľné právo

[notársky vzorec riešenia právnych problémov]


Notár garantuje priamu vykonateľnosť Vašich práv bez súdu