NoTaboo Conference 28/1/2020

ÚVOD / HOME

Člověk nikdy neví, co ho v životě potká.

Konference NoTaboo je školní akce pořádaná Poradenským centrem Open Gate. Je zaměřená na konverzaci o tématech, o kterých se ve společnosti často nemluví. Semináře a workshopy vedou mluvčí, kteří jako odborníci s tabu pracují, a nebo lidé, kteří překonali mnoho překážek a problémů spojených s jejich osobním příběhem a jsou ochotní se o něj s námi podělit.

Veškeré nálepky jdou dolů. Je čas mluvit otevřeně a zapojit se do konverzace.

-

One never knows what he will have to overcome in life.

The NoTaboo conference is a school-based event organized by Counselling Services of Open Gate. It is focused on discussing topics that are often not discussed. Seminars and workshops are led by speakers who are professionals in their respective taboo topics, or people who have overcome many obstacles and problems associated with their personal story, which they would gladly share with us.

All labels are coming off. It's time to talk openly and join the conversation.

MLUVČÍ / SPEAKERS:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image