En klubb for pensjonister

fra Statoil / Equinor

  • Foreningen er for alle pensjonister i Equinor , og ansatte over 60 år.
  • Vi er kontaktledd med Equinor og informerer medlemmene om saker som berører pensjonister. Her kan du møte kjentfolk fra din gamle arbeidsplass.
  • Vi ønsker å etablere et sosialt møtested for alle medlemmene og arrangerer sammenkomster med kulturelle innslag og større og mindre turer.
  • Hjemmesideadresse: https://sites.google.com/view/norvestsenior/


Ta kontakt og meld deg inn i din lokale klubb!