Norrtälje Fotoklubb är en ideell förening för fotointresserade i Norrtälje, Roslagen

Välkommen till vår fotoklubb, som fyllde 75 år under 2023, och utveckla ditt fotointresse tillsamman till oss. 

Vi samlas regelbundet på månadsmöten i vår klubblokal, genomför fotoutflykter/promenader och låter oss inspireras av varandras bilder ochkunskap. Ibland har vi gemensamma utställningar i klubbens regi.

Kom med och dela din fotoglädje med oss!

Länk till artikel i tidningen Allt om Norrtälje  

alltomnorrtalje.se/norrtalje-fotoklubb-fyller-75-ar/ 

Utställning i "Lokalen!, Drottningatan i Norrtälje, hösten 2023