Bli medlem

Inter Nordic Guide Club välkomnar alla auktoriserade nordiska turistguider som medlemmar! Skicka din ansökan till member(a)nordicguides.org om du vill bli enskild medlem eller vill att din förening blir medlem.


Medlemsavgift 2022

Förening

300 SEK + 100 SEK/medlem

Om du vill betala IGCs medlemsavgift för en förening samt föreningens medlemmar, betalar du grundsumman 300 SEK och 100 SEK per medlem.

T.ex. om din förening har 5 medlemmar så betalar du 300 + 100 * 5 = 800 SEK.


Landsförbund

300 SEK + 100 SEK/medlem

Om du vill betala IGCs medlemsavgift för ett landsförbund, betalar du grundsumman 300 SEK och 100 SEK per medlem.


Enskild medlem

150 SEK

Om du inte är en medlem i en guideförening som är medlem i IGC, kan du betala avgiften för enskilda medlemmar.


Bankuppgifter

Bankgiro 271-9417

IBAN SE8450000000056121009977

BIC ESSESESS

Bank SEB

Adress 10640 Stockholm

Billigaste sätt att överföra pengar mellan nordiska länder är med en SEPA-betalning.


Medlemsinformation

Efter du har betalt medlemsavgiften, skicka epost till member@nordicguides.org

Eposten skall innehålla:

1. namn och epostadress för alla betalande medlemmar ELLER

2. ändringar av medlemsuppgifterna jämfört med år 2021