Årskongress

Alla auktoriserade guider i Norden är välkomna att delta i IGCs Årskongress den 12-14 april 2019 på Färöarna.

arskongress2019_program-info.pdf

Program


arskongress2019_anmalan.doc

Anmälan


IGC_arsmote2019_dagordning.docx

Förslag till dagorning

IGC_arsmote2019_rostratt.docx

Regler för rösträtt och röstetal

IGC_arsmote2019_fullmakt.doc

Fullmakt

Om du eller din förening vill ta upp ett ärende vid årsmötet, kom ihåg att skicka en motion senast den 25 februari till info(a)nordicguides.org