Årskongress

Alla auktoriserade guider i Norden är välkomna att delta i IGCs Årskongress den 23-25 april 2021 i Köpenhamn!

IGC_arskongress2020_program.pdf

PROGRAM


Program byvandringerne.pdf

byvandringer


ANmälan


IGC_arsmote2020_dagordning.docx

Förslag till dagordning

IGC_arsmote2020_fullmakt.doc

Fullmakt

IGC_arsmote2020_rostratt.docx

Regler för rösträtt och röstetal

Om du eller din förening vill ta upp ett ärende vid årsmötet, kom ihåg att skicka en motion senast den 6 mars 2020 till info(a)nordicguides.org