Katso haastattelumme Yle Areenasta kohta 14:29

Crenoco Green kehittää ja valmistaa pohjolan puhtaista luonnonkasveista ja niistä erotetuista ainesosista tuotteita ihmisten ja eläinten hyvinvointiin

 • Toimimme luonnonmukaisesti ja ekologisesti
 • Valmistamme tuotteet luonnon raaka-aineista uusiutuvalla energialla
 • Läheltä kauas -periaate, hyödynnämme lähellä olevia resursseja
 • Otamme vastuun luonnosta, ihmisistä ja kulttuuriympäristöstä
 • Luomme uutta arvoa ja hyvinvointia puhtaasta luonnosta
 • Kehitämme ja kehitymme yhdessä yhteistyökumppanien kanssa, asiakkaitamme kuullen
 • Digitaalisuus on osa kaikkea toimintaamme ja tarjoaa mahdollisuuden olla läsnä, jatkuvasti ja kaikkialla

Suomalainen maaperä, ilma ja vesi ovat maailman puhtaimpia

 • Raaka-aineemme kasvatetaan tai kerätään puhtailta ja pölyttömiltä alueilta kaukana liikenteestä ja teollisuudesta. Omat keruu- ja kasvatusalamme ovat luomusertifioituja.
 • Tilan pellot on otettu ennallistettu käyttöön 40 vuoden viljelytauon jälkeen.
 • Kasteluvesi tulee metsäalueelta, jossa ei ole asutusta eikä yritystoimintaa, vesi on tutkitusti puhdasta.
 • Metsän puita koristaa tuuhea naava, joka kertoo omalla tavallaan, että ilma on puhdasta!
 • Pellot sekä keruualueemme ovat luomussa.
 • Kasvikuivurimme toimii uusutuvalla energialla!

Tuotteet markkinoille vuoden 2018 aikana

 • Olemme keskittyneet tuottamaan raaka-ainetta ja valmistamaan niistä korkeatasoisia pohjoisen leiman omaavia tuotteita ihmisten ja eläinten hyvinvointiin.
 • Tavoite on tuoda markkinoille eri käyttötarkoitukseen ja tarpeeseen soveltuvia innovatiivisia tuotteita, joissa yhdistellään eri raaka-aineita ja niiden ominaisuuksia.
 • Karkea tuoteryhmäjako on: Syötävät, siveltävät, juotavat ja suihkutettavat tuotteet sekä erilaiset ruokakomponentit.

Yhteistyö

YhteystiedotRaaka-aineet kuivataan tehokkaalla biokuivurilla. Erilaisia raaka-ainekasveja on lähes 50 moniin eri tuotteisiin.

Keruu käynnissä

Laittamalla luonnonkasvit järjestykseen paramme niiden laatua ja helpotamme korjuuta.

Uudet tuotatotilat mahdollistavat raaka-aineen jatkokäsittelyn eri tavoin. Ydinosaamisemme on kasvien kuivatus.

Kasveista valmistamme erilaisia jakeita monien eri tuotteiden raaka-aineiksi.

Uusilla tuotantosuunilla pidetää maaseutu ja ympäristö viihtyisänä niin työ- kuin asumisympäristönä.

Tilallamme on järjestetty useita koulutustapahtumia sekä olemme kehittäneet kasvien hyödyntämiseen liittyvää Gree Care -toimintaa.

Jo kertaalleen elinkaaren päässä ollut Pirttilan tila on elää uutta vaihetta. Rakennukset oikovat nurkkiaan, pusikoitunut piha on mennyttä ja pellot rehottavat "rikkaruohoa".