Tro

Ealaion och Asagudarna

Ealaion är den livgivande kraft som genomsyrar allt. Från vaggan till graven strömmar dess kraft genom oss. Genom Ealaion får vi vårt öde, vår vilja och vårt liv.

Asarna är gudomliga väsen, skapade ur Ealaions kraft. De har alla olika dygder och vakar över olika delar av Nordanilernas liv. De äras med blot och skänker välgång till de rederliga och hedersamma.

Druiderna är de klarsyntaste vad gäller Ealaions och Asarnas natur. Med sina begåvningar kommer de närmare livets mysterier än andra. De förstår runornas makt och koppling till Ealaion. De är kloka och mäktiga och kan ge bra råd och vägledning.

Vissa tänker aldrig så mycket på detta utan låter sitt goda leverne vara vördnad nog. Andra viger sina liv åt att förundras över Ealaions natur. Så länge seder och bruk följs vredgas inte den gudomliga kraften. Det är var och ens eget ansvar att lyssna till sitt hjärta och sin heder.

Till er spelare

Asatro och andlighet i Nordanil är något högst personligt. Du som spelare väljer själv hur hängiven eller likgiltig din roll är. Ingen tvingar på någon annan tro och ingen evangeliserar om att bli mer andlig.

Om du vill spela hängiven asatroende är det en bra idé att välja en eller två gudar som reflekterar din karaktär. En roll som tar många beslut kan finna trygghet i Odens vägledning. En familjekär roll ber gärna till Frigg för välgång.

Blot och vardag

Att be gudar om allmän välgång genom Blot är den viktigaste delen av den personliga Asatron. Då offras något enkelt i en offerlund till den gud som skall blidkas. På Rungårda, där lajvet utspelar sig, finns en offerlund. Det är bara på denna heliga plats som ritualer utförs.

Ska det bes om något specifikt eller viktigt ska du ALLTID ta hjälp av en druid. Ealaion är en mäktig kraft som måste närmas varsamt och med kunnighet. Endast druiderna har den kopplig till det gudomliga som krävs för inte bringa förtvivlan och undergång över sig då.

Till offerlunden tar man aldrig vapen. Ordspråket "endast slö kniv på helig jord" vittnar om att alla vapen som tas till en offerlund förbannas till att bara skänka sin bärare sorg och vedermöda.

Enkelt blot för välgång

Ta med:

 • Något att offra.
 • Vatten.
 • (Frivilligt) En symbol för Asaguden eller det gudomliga.

Hur detta görs:

 • Kom till offerlunden.
 • Bränn offret i offerlundens eldplats.
 • Tacka Asaguden som du vill blidka.
 • Släck elden i offerlundens eldplats med vatten.

Alla asagudar tar gärna emot alla offer. Har man där emot en särskild hängivenhet till en viss asagud kan man vilja offra något som passar dem speciellt.

Vördnad i vardagen

Det behövs inte ritualer för att hedra gudarna på mindre skala. Det finns flera olika sätt att hedra dem i vardagen:

 • Ha ett smycke med en gudasymbol på.
 • Ropa gudens namn i strid.
 • Ha en gudasymbol hemma i passande material.
 • Döp ett barn efter en gud.
 • Berätta skapelseberättelsen under myset runt elden.
 • Använda deras namn i glädje. Ex) " Titta på den här fisken, till och med Tor skulle vara stolt!"

De vanligaste asarna

Nordanils asatro är densamma som den fornordiska. Sagorna och karaktärerna därifrån finns också i Nordanils värld. Här följer de vanligaste Asar som Nordanils folk helgar. Vill du ha fler gudar kan du hitta dem här.

Oden - Visdom

Oden är Ealaions förste och visaste Asagud och konung av Asgård. Han är den störste bland sejdare och offrade sitt öga för att vinna kunskap ur Mimers brunn. Frigg är hans maka och han har flera älskarinnor. Han har många barn, bland annat Balder, Tor, Hermod och Höder.

Oden symboler inkluderar Valknuten och Odens Horn. Särskilt passande offer är järn och avbildningar som teckningar, skulpturer eller dikter.

Hel - Döden

Hel är dödsrikets Asagudinna. Halva hennes kropp är likblå, den andra har de levandes färg. Hon är dotter till Loke och jättekvinnan Angerboda. Fenrisulven och Midgårdsormen är hennes bröder. Hon härskar över det underjordiska riket Helheim och där är allt lika dystert som Hel själv.

Hel kan symboliseras med ett föremål som bränts eller svärtats till hälften. Vissna växter eller förstörda föremål fungerar extra bra som offer.

Tor - Regn och Skörd

Den vackra gården Bilskirne är den rödhårige, hetlevrade Tors hem. Han är son till Oden och Fjorgyn och Sif är hans hustru. Av Asagudar är han den starkaste av alla och han är jättesläktets största fiende. Med sin hammare Mjölner slår han ihjäl jättar och troll och då dundrar åskan över människornas värld. Tor tycker om mat och mjöd och råder också över jordbruk och goda skördar.'

Hammaren Mjölner är Tors främsta symbol. Tor sägs uppskatta offer i form av mjöd, bröd och annan god mat.

Freja - Fruktbarhet och Kärlek

Freja associeras med erotik, kärlek och fruktbarhet. Hon hon vårdar över mödrar och barn. Frejas boning i Valhall heter Folkvang och dit kommer hälften av de hjältar som fallit i strid, medan den andra hälften kommer till Odens salar.

Spiraler och döda saker som blir liv, som ägg och frön, är symboler för Freja. Blommor frukt passar speciellt bra som offer.

Frigg - Framtiden och Familjen

Asarnas drottning, dotter till Fjorgyn och Odens hustru. Hon har vetskap om alla människors och gudars öden, men det är inte lätt att få henne att avslöja något om detta. Frigg är även äktenskapets och moderskapets gudinna.

Friggs symboler inkluderar morgonstjärnan och vävstolen. Särskilt bra offer är tyg, band och smycken.

Tyr - Strid

Den modigaste av gudar med stor vishet och kampvilja. Till sina kämpar skänker han mod och seger. Tyr offrade sin hand för att lura fenrisulven till att låta sig fjättras.

En avhuggen hand kan symbolisera Tyr. Byten från segrar och sådant som vunnits i ärofull kamp är särskilt passande offer.