Samhällsklasser

Druider kallas den grupp människor som kan känna av och till viss mån kontrollera naturkrafterna. De kommer från alla samhällsklasser, cogaid, odal och träl och de är både kvinnor och män.

Om ett barn uppvisar en ovanlig förmåga eller beteende, såsom att det pratar med någon fastän rummet är tomt eller om det tillsynes kan få ett löv att sväva ovanför handflatan så vet man att det kan känna av naturandar och att det då ska tränas till att bli druid. Man tar då barnet till en druid och låter det få träning i allt den behöver för att kunna bli druid. En människa som besitter denna förmåga men som inte tränar sig på att kontrollera den hos äldre druider, kommer dels inte att utveckla den till sin fulla potential, då de äldre druiderna besitter kunskaper, men han eller hon kommer även att vara farlig för både sig själv och sin omgivning. Detta beror på att naturkraften i sig är oberäknelig och opålitlig, och det krävs år av rätt träning för att man ska kunna använda den till sin fördel. Denna kraft går under namnet ealaion.

Naturkraften ealaion går inte att kontrollera fullt ut, en duktig druid kan fånga in den och försöka få den till att göra det som druiden uppmanar den till, dock så är den nyckfull och kan ibland göra raka motsatsen. Ealaion har inte någon vilja eller rättvisa, den bara finns där i bakgrunden ungefär som solen eller bergen.

Vanliga människor anser att det är bäst att hålla sig väl med dessa naturkrafter och brukar vid större högtider eller händelser låta druiderna blota åt deras vägnar, för att försöka få andarna att verka i deras fördel. En druid hjälper även till med allehanda ting såsom att rena brunnsvatten, läka elaka sår eller bota illavarslande feber. Dock så är människorna väl medvetna om att kraften är opålitlig och att det kan slå fel så att det blir värre än förut, men även att det kan gå mycket bättre än väntat, så att tillkalla en druid är en avvägning man får göra. Druiderna får betalt av de människor de hjälper, priset kan variera beroende på vem som ber om hjälp, fall det är en träl eller en cogiad.

Druiderna kan även ha andra yrken vid sidan om sitt druidskap om de själva vill eller behöver.

Druiderna har kunskap om naturen och tings sanna väsen, det sägs att de vet Namnet på andar och ting och att det delvis är därför de kan kontrollera dem. Druider tenderar att inte vilja nämna människor och djur vid de namn som vanliga människor kallar dem, utan använder ofta sina egna namn.

Druiderna tror inte på asarna på samma sätt som människorna, de vet nämligen att Ealaion är den enda sanna kraften. Däremot så har de förståelse för att människorna behöver något mer verkligt att tro på när livet är tungt. Därför låter de folket hållas och väljer själva en asagud att representera så att folket ska ha någon att gå till om de behöver stöd.