cogaideden

Jag ska leva såsom Cogaid,

Låta hedern styra livet,

Jag ska aldrig leva girigt,

Aldrig låta hedern kvävas,

Guldet inte bli min svaghet,

Silvret inte bli min ängslan,

Jag ska stå i främsta ledet,

Strida såsom store Cogaid,

För att värna mina syskon,

Värja fränders liv och heder,

Jag ska alltid tala sanning,

Hålla alla mina löften,

Alltid ära alla eder,

Möta döden vid en mened,

Gå i krig om eden kräver,

Lyda kungs och stormans kallan.

Jag skall alltid vara ödmjuk,

Böja mig för andras klokskap,

Aldrig styras av min högfärd,

Handlingen ska tala åt mig,

Glömma varje ärligt misstag,

Gälda alla mina skulder,

Visa nåd om hedern kräver,

Låta niding ligga ogill.


Lojalitet och heder är två ledord för cogaid. För att försäkra sig om att alla cogaid tar till sig detta så måste de svära en ed när de axlar titeln. Den här eden är inget som svärs till en specifik storman eller ens till en specifik jarl. Det svärs till alla Nordanils invånare. Har man inte svurit den så kan man inte bli cogaid.

Skulle eden brytas med råge, exempelvis om en cogaid har dödat en odal i vrede, kommer de övriga att se ner på en. Rent teoretiskt kan en cogaid inte förlora sitt cogaidskap när det väl givits, men praktiskt kan de förlora väldigt mycket som identifierar dem som cogaid. Därför är det värsta någon kan säga till en cogaid att de glömt sin ed.

Men om livet levs efter eden så kommer det inte vara några problem med varken andra cogaid eller odaler. Istället blir möten fulla av respekt och kamratskap.