Samhällsklasser

(Texten som följer ska uppdateras till årets lajv. Det som står stämmer fortfarande, men mer relevant info kommer att tillkomma.)

Vår vision för alverna kommer till uttryck genom spel och dräkt, vi har inga krav på spelarnas fysiska off-egenskaper. Längd, vikt, hudfärg, långt eller kort hår eller skägg spelar ingen roll.

Alverna i denna kampanj har ett kön, det vill säga att alla kan få barn med alla.

Det människorna vet och tycker om alverna (detta är det som alla vet om alverna, för alvspelarna finns mer information om kultur, kläder, språk och annat som människorna inte ska veta, kontakta arr om du vill spela alv)

För flera hundra år sedan, innan någon nu levade människa minns, flyttade alverna från skogarna in till människornas städer.

Människorna accepterade att alverna bosatte sig i städerna, men bara på vissa villkor. Alverna tilläts inte bära vapen eftersom människorna var rädda för att alverna skulle bära hand på människorna. Detta accepterades av de alver som först flyttade in i städerna eftersom de inte hade några intentioner att bruka våld. Denna regel gäller än till denna dag.

Alver får inte inneha ledande positioner i samhället, såsom stormän, furstar eller kungar. Denna regel har inte alltid funnits, utan infördes efter att en viss alv som hade varit furste i 150 år inte riktigt förstod vikten av förnyelse och var nära att köra sitt furstendömme i ruin. Efter denna händelse, som ibland kan berättas för barnen som en rolig och lite spefull berättelse, infördes denna regel.

De alver som nu bor i städerna har bevarat vissa traditioner. Traditionerna är väldigt viktiga för alverna då de minns sitt ursprung genom dessa.

En tradition är att alla alver bär cirklet av olika typ. Denna kan vara gjord av olika typer av material, tex olika sorters metall tyg eller läder. Man får man gärna ta inspiration från slavisk vikingatid.

En annan tradition och viktig kulturutyttring är klädedräkten. Den alviska klädedräkten skiljer sig från människornas, det varierar dock mellan generationerna. De äldra alverna vill oftast bevara de traditionella kläderna medans de yngre tar mer inspiration från människornas kultur. Alverna byter färg på kläderna efter årstid, denna tradition härstammar från den tid de levde med naturen och dess skiftningar.

Ett annat sätt att bevara traditionen är genom musik och sånger. Alverna sjunger sånger på det gamla språket som talades av förfäderna innan de kom till människorna. Innebörden av sångerna har gått förlorad eftersom de alver som lever nu inte talar det gamla språket. Bara vissa ord och uttryck lever vidare.

Även om alverna inte får inneha ledande postioner så har de pengar nog för att ha mycket att säga till om ändå. De lever mycket längre än människor så de skickligaste alverna har kanske fyra mansåldrars erfarenhet av ett yrke. De uppehåller också långa handelskontakter med andra alver utanför Nordanil.

Alverna kan ha de flesta yrken som inte innefattar vapen (då de är förbjudna att bruka dem). Det vanligaste yrket är handelsman, de importerar varor från sina fränder i andra länder (t.ex sammet och kryddor) och är de enda som kan få tag på vissa exlusiva varor. De kan ha handelsbodar i städerna eller vara resande handelsmän.(eller både och) Det finns även vissa yrken som enbart alver innehar. Det är silverutlånare. Alver är de enda som handlar med silver och guldstycken i någon större utsträckning. Deras rikedomar gör dem till det naturliga valet när det gäller att få tag på silver för att utrusta en hird eller någonting annat väldigt dyr. Även köpmän använder sig av silverutlånarens tjänster. Det är mycket lättare att frakta med sig ett värdepapper än att släpa runt på 10 tunnor sill. Det fungerar lite på samma sätt som en pantbank. Silverutlånaren tar silltunnorna till sitt lager, ger ut silver eller ett värdepapper, (beroende på vad personen vill ha) sedan ger handelsmannen den som vill köpa tunnorna värdepappret och den kan då byta in pappret mot 10 tunnor sill hos silverutlånaren. Vill man låna silver så blir det en viss ränta förstås.

Andra yrken som bara alver har är olika finare hantverksyrken. Skrivare (till silverutlånare) Silver och guldsmeder som gör vackra smycken. Sötebrödsbagare, finsnickare eller vinmästare. Alver har aldrig yrken som t.ex. bonde eller liknande. De betalar för sin mat. Det är även ganska vanligt med skalder och musiker, dessa memorerar och bevarar de traditionella sångerna och berättelserna, men de skriver även nya, på människospåket då eftersom det är det språk som talas till vardags. De flesta alver har dekadenta yrken, sådant som kanske inte är "nödvändigt" men som tillför en trevligare levnadsstandard.

Ska man låna silver för att rusta en här, ska man ha det bästa hantverket utfört eller de mest exotiska varorna är det alverna man går till.

Familj

Alvernas familjer består av handelshus, ett handelshus styrs av den äldste i det huset.

Alverna i Nordanil skiljer sig från människorna främst genom att de är en annan ras. Alverna har bara ett kön, det vill säga, alla alver kan få barn med varandra. För att motverka inavel och liknande så gifter man in sig ett annat handelshus och det blir ens nya familj. Man klipper då banden med det handelshus som man vuxit upp i och arbetar i det nya.

Anledningen till att man flyttar till ett nytt handelshus är oftast att man träffar någon som man vill gifta sig med. Alver kan vara flera i ett äktenskap, men fler än 4 är ovanligt. Om den ena parten redan är gift och etablerad i ett handelshus så flyttar den som är kvar i sina föräldrars hus. Om båda alverna bor i sina föräldrars handelshus så kommer man överrens om vilket hus man vill tillhöra. Alla parter i ett äktenskap är föräldrar till de barn som föds och har ansvar över dem. Alvbarn föds relativt sällan så när en alv är gravid är det en stor glädje.

Alverna blir ungefär dubbelt så gamla så människorna, och åldras ungefär hälften så fort. En person som vill spela ca 30 i människoår är alltså 60 i alvår. Riktigt gamla alver har ofta skägg, någonting de inte kan få i yngre ålder.


För inspiration besök gärna vår Pinterest där vi har ett album för alverna.