Sammanfattning

Här finns en sammanfattning av det viktigaste i lajvvärlden. Har du läst den behöver du bara läsa det som rör din roll. Klicka på länkarna eller titta i menyn efter det som är relevant för dig.

Är du nyfiken på mer får du gärna besöka Wikin på nordanil.wikia.com!

För inspirerande bilder kan du kolla in vår Pinterest på pinterest.se/nordanil!

Cogaid är adeln som svurit en ed på att vara ädel och skydda odalerna på deras mark. Kan bli stormänn, jarlar och kungar. Får bära svärd, spännbucklor och mycket bling.

Hird är cogaid som lånar ut sina svärdstjänster mot betalning.

Odaler är bönder och hantverkare. Ofta lite vidskepliga. Har gärna broderier på sina kläder men inte lika mycket bling. Måste bli cogaid för att kunna få en större roll politiskt. Bär ej svärd, spännbucklor eller tokmycket bling.

Trälar är ofria. De arbetar på gårdar, fält eller i gruvor. Ägs oftast av en cogaid och äger inget själv. Bär enbart slitna kläder utan någon utsmyckning.

Druider är odaler, cogaid eller trälar som har ett starkare band med Ealaion och gudarna. De utför viktiga ritualer och är människornas andliga vägledare. Bär alltid något i vinrött.

Alver bor i städerna eller är handelsresande. Är utmärkta handelsmän eller silverutlånare. De ses som underliga av människorna och är förbjudna från att ha vapen.

Vildar bor i skogen och anfaller gårdar i jakt på byten. Det är dödsstraff att ha samröre med vildar.

Brandlänningarna bor bortom en enorm öken dyrkar solen. Ibland kommer de till Nordanil och väsnas.

Myrlänningarna är ondsinta och bor i ett förgiftat myrlandskap.


Angående vildar så är det viktigt att veta att det inte finns någon "vi var här först" konflikt mellan nordaniler och vildar. Inte heller finns det någon sympati mellan dem. Vill du ha mer info, kontakta arr på nordanil.lajv@gmail.com.

Status

Status är oerhört viktigt, och de flesta håller sig väl med de som är rikare och mäktigare. Odaler håller sig väl med Cogaid som i sin tur behandlar Odalerna milt. Att hålla sitt ord, vara ärlig och följa seder och bruk är grundstommen i den nordanilska kulturen. De som ljuger och förvanskar sin heder finner sig snart utan fränder. Hedern är det enda som skiljer mellan ett gott liv och fattigdom och utanförskap.

Jämställdhet

Vi strävar efter att göra Nordanil så jämställt som möjligt. Därför är alla positioner i landet Nordanil helt könsneutrala, ord som Kung och Storman är rena titlar som kan bäras av vem som helst. Status är allt, kön, etnicitet, eller hur man identifierar sig är helt oviktigt i landet Nordanil.

Hushåll

Nyckelbärare är de som styr och ställer i huset, de bestämmer över folk som jobbar där, hur åkern ska plöjas vilken mat som ska ätas och så vidare. Ofta kan man se en nyckel hänga någonstans på deras kläder.

Sköldbärare är de som representerar huset och för deras talan ex, på ett ting eftersom de bär husets sköld. På ting bär cogaid sin egen sköld och odalerna bär skölden tillhörande den cogaid vars land de bor på. De sköter även gårdens ekonomiska bit.

[Sammanfattning]

I Nordanil tror man på en världskraft som heter Ealaion, denna genomsyrar allt. Många Nordaniler tror att Ealaion har tagit gestalten av olika gudar som de tillber.

De vanligaste Asarna är Oden, Frigg, Hel, Tor, Tyr och Freja. Ofta väljer man en Asagud att tillbe men man kan välja fler. Det är personligt och man försöker inte övertala andra att tro som man själv gör.

Det är sedvanligt att blota till Asarna för att be om välgång. Druider kan hjälpa en med vägledning eller specifika ritualer.

[sammanfattning]

Det finns ingen nedskriven lag i Nordanil, utan istället finns det seder och bruk som Stormän, jarlar och regenter brukar förhålla sig till. Dessa finns även i gamla runsånger.

En storman eller en jarl kan hålla ting, där kan man ta upp problem och lösa konflikter. Läs mer om ting på wikin!

Riket

Riket Nordanil är uppdelat i flera jarldömen. Rungårda, där våra lajv utspelar sig, ligger i Fearann. De andra jarldömena är: Eadrom, Lonraig, Dabéarann och Earrak. Läs mer om riket Nordanil på wikin!