Nordanil III - Marknaden

I Nordanil råder det fortfarande krig mellan två av jarlarna, jarl Torgeir MF Vidsköld av Fearann samt jarl Vaimar Segersvärd av Lonraig. Jarl Vidskölds fogde kom till Rungårda under fredagen och krävde krigsskatt från de närvarande stormännen i form utav soldater, antingen stormannen själv, några av dennes personliga hird eller beväpnade odaler. Det uppdagades att kriget skulle komma att bli ännu längre och dyrarae än vad någon först hade kunnat tro. Ingen av stormännen på plats valde dock att beväpna odaler och sända dem till jarlens här, men ingen vet om det kommer hända till slut.

Trots de rådande oroligheterna i jarladömmet hölls den årliga odalmarknaden, och i år var det Rungårdas tur att vara värdgård. Flertalet odalgårdar var samlade och varor bytte händer, information och skvaller utbyttes och gycklare och musiker underhöll.

Mitt under marknaden skedde ett fruktansvärt vildeanfall och flera odaler blev dödade och Rungårdas hird blev allvarligt sårad. Storman Bor syntes inte till för att försvara gården och marknaden. Han hade ofta under året lämnat gården på vansinniga jakter efter vildar i skogarna istället för att försvara odalerna och oron har spridit sig runt om i odalgårdarna. Innan marknaden hade odalerna börjat samtala mellan varandra om hur de ska lösa detta och anfallet blev droppen. Odalerna tog mod till sig och kallade till ett odalting, någonting som ingen hade sett på mycket länge. Storman Bor Eldhjärta avsattes på odaltinget. Istället blev Eimhirinn, Bors syster, storman över Rungårda. Bor har vandrat ut i markerna, bitter och vred, och sägs dra land och rike runt och jaga vildar. Ordningen och vardagen börjar dock sätta sig i markerna, och det är betydligt lugnare nu än det var förut.

Under marknaden avrättades druiden Stensove som hade suttit fänglad på Rungårda sedan sommaren innan. I marknadseldens sken ristades blodörn, och den rödhåriga druiden blotade hans hjärta. Vad det här innebär är oklart, men det gjorde att de själar som spökat på Rungårda under det gångna året kunde släppas ut genom runcirkeln och ta sig till offerlunden där de på lördagkvällen kunde gå vidare in i dimman genom en ritual.

Ett vakttorn uppfördes på hällarna ovanför stormannagården, och från det kan nu taken på även de mest avlägsna gårdarna ses. Kanske är det detta som äntligen gör så att en kan se var vildarna är, kanske är det bara något som kan ge förvarning när människor kommer.

Det sista som hände under helgen var att missionärer från det mycket fjärran Brännland anlände till Nordanil och de sprider nu vad de kallar "det varma budskapet". Nordanilerna kallar dem för Soldyrkarna.