Nordanil I - Bröllopet

På lajvet så bjöd den ganska nykrönte stormannen Bor Eldhjärta till fest då han äntligen hittat en fru lika driven som han själv, Kenna. De bjöd in de närmaste stormännen, och inte mindre än fyra stormän. Bor slog också upp portarna till sin gård och lät odalerna sitta med vid hans fest. Allt var dock inte gott, den rika grannen Frida Segersvärd, bror till jarlen av Lonraig i väster, kom aldrig till bröllopet utan sände ett bud med ett spjut som en krigsförklaring.

Festen dog en gruvlig död på kvällen när det skulle blotas för bröllopets framtid. Bor valde att blota en ung hon-träl, ovanligt men inte orimligt, men när offerkniven föll på trälen skar det lika djupt i druiden som blotat som i trälen. Trälen som blotats kastade sig upp på fötter, utan hjärta, och satte av i natten med stormannens hird efter sig. Hirden kom tillbaka med en sko i handen och historier om liefingrade monster på myren.

Ett smycke hade stulits från Kennas bord av bröllopsgåvor, och med druidkraft befanns en träl vara skyldig till stölden. Tyvärr var gudarna och Ealaion grymma och valde att göra det barn Kennas bar under sitt hjärta till hennes enda.

Efter bröllopet och dess festligheter kände de flesta en olustig känsla kring bröllopet. På detta enda bröllop hade de döda återuppstått, sagans monster visat sig, krig förklarats och gudarna och Ealaion berövat ett par på fler barn än ett. Hur kunde ett bröllop med så mycket olycka vara långt och tursamt, var frågan på allas läppar.