Vapenregler

Nordanil är ett blankvapenlajv. Det innebär att boffervapen inte är tillåtna.

Förutom vedyxor, täljknivar och andra verktyg vill vi att det bara är de roller som har en inlajvanledning som har vapen. På detta lajv är det hirden och stormännen som kommer att vara beväpnade, så alla trälar kan lämna sina svärd hemma. Man måste inte ha all rustning på sig under hela lajvet, men man ska ha den för att kunna slåss säkert och snyggt om det skulle krävas.

Allmänt

Alla vapen och alla rustningar ska vara från historisk vikingatid eller vendeltid. Är du osäker kan du höra med arrangörerna på nordanil.lajv@gmail.com.

Allt som är av metall ska vara i riktigt stål, alltså inte rostfritt eller aluminium. Rostfritt eller aluminium är för svagt och riskerar att skada de stridande. Detta kan därför inte omförhandlas, om man har fysiska eller medicinska anledningar (såsom ryggont eller andra sjukdomar/skador/förutsättningar) som gör att man behöver ha en brynja av lättmetall ska man därför inte bära brynja som stridande roll.

Allt som ska användas i strid ska vara godkänt av arrangörerna.

Krav på den som strider

För att få strida måste man vara 18 år gammal.

Den som strider ska ha någon slags erfarenhet av säker strid. Exempel är SCA-heavy fighting, reenactment, HEMA eller en annan likvärdig kurs eller erfarenhet.

För att strida ska man bli godkänd av en ansvarig arrangör.

Alla som strider ska kunna stridsreglerna och följa dem.

Rustningskrav för att få strida

För att få strida ska tre kroppsdelar vara täckta med rustning: Torso (mage, bröst och rygg), huvud och händer.

Torson ska vara helt täckt, från halsgrop till skrev, från axel till axel. Rustningen ifråga ska vara en vadderad rustning eller en läderrustning, såsom en gambeson eller kraftiga läderlameller. Brynja är INTE ett krav för att få strida.

En gambeson ska vara omkring en centimeter tjock, klädd med naturmaterial för att ge ett autentiskt uttryck.

Huvudet ska vara täckt av en metallhjälm. Metallen ska vara minst två (2) millimeter tjock. Den ska täcka hela skallen, men behöver INTE täcka ansiktet.

Lamellrustningars metall ska vara omkring 1,5 millimeter tjock om metallen är överlappande, 2 millimeter om den inte är det.

Händerna ska ha kraftiga handskar, som ska skydda från ett felriktat hugg.

Man måste INTE ha sköld för att strida.

Sköldar och andra skydd ska inte ha vassa kanter eller spetsar.

Rustningsrekommendationer – INTE obligatoriskt för att få strida

Torsorustningen får gärna täcka armarna. Man får gärna ha brynja ovanpå gambesonen.

Brynjor bör vara i 1-4-stil. Brynjor behöver inte vara nitade. Brynjor behöver inte täcka armarna.

Hjälmen får gärna täcka ansikte och nacke, till exempel med en ringbrynjeskärm eller en ansiktsplåt (sk ocularhjälm).

Man bör ha en sköld. Cogaid strider alltid med sköld, för de får ha ett sköldemärke de är stolta över. Sköldar bör ha en sköldbuckla, som ska vara i stål. Skölden ska inte ha vassa kanter.

Sköldar bör vara runda, mellan 50 och 120 centimeter i diameter, och klädd med linne som målats med ett vapenmärke.

Vilka roller har vilka rustningar?

En fattig odal som bestämt sig för att strida har en tunn gambeson och en billig hjälm utan några brynjedetaljer eller ansiktsskydd. En brynja kostar mer än ett par årslöner, så en fattig krigare har aldrig en brynja. De flesta som försöker överleva på ett slagfält har en sköld, men odaler får bara ha en sköld om den är helt slät och utan dekorationer. Endast cogaid får ha ett sköldmärke och det är det som man menar när man säger att bara cogaid får ha en sköld.

En cogaid, en hirdman, har istället tillgång till både brynja och gambeson, samt en kraftfull hjälm. Hjälmen har ofta ansiksskydd och ringbrynjedetaljer, och skölden har ett personligt märke. Allt är oftast rikt utsmyckat, och vittnar om cogaidens höga status, stora skicklighet och förmögenhet.

Vapenkrav för att få strida

Nordanil är ett blankvapenlajv. Inga boffervapen är tillåtna.

Alla vapen ska vara i stål. Aluminium och rostfritt stål är alltså inte tillåtet.

Svärd och scramasaxa är de enda tillåtna vapnen. Yxor och vanliga spjut är inte tillåtna som annat än dekoration.

Alla vapen ska vara rundslipade, så att man inte kan skära med dem. Inget vapen får ha en vass spets.

Svärd och dolkar ska väga under 1200 gram, vara utan vass spets och ha en 2 millimeter bred egg.

Avståndsvapen får förekomma på lajvet. Dessa är ENDAST till för att öva med, att tävla med eller uppvisa med. Det är strängt förbjudet att skjuta mot någon. Man får inte heller hota med spänd båge.

De avståndsvapen som får förekomma är de som fanns i Skandinavien under vendeltid och vikingatid, katapulter och armborst är därför förbjudna.

Man får ha skarpa vapen som dekoration. Dessa får aldrig riktas mot någon. Att dra ett sånt vapen mot någon, ens på skämt, kan leda till allvarliga skador och är därmed strängt förbjudet.

Huggspjut är tillåtna, på arrangörernas medgivande. Separata regler finns, fråga arrangörerna om du har frågor eller är intresserad. Preliminärt får endast de som spelar vildar ha dem.

Samtliga vapen som ska användas i strid kommer testas av en arrangör, för att garantera att de håller för sparringstrid. Det vapen som inte håller för testningen kommer inte godkännas.

Vapenrekommendationer – INTE obligatoriskt för att få strida

Vapens fodral och skidor bör vara heltäckande, så att det som inlajv vore en egg är skyddat.

Vilka roller har vilka vapen?

I Nordanils lag är det tydligt att bara cogaid får ha svärd. Odaler får alltså bara ha scramasaxar och yxor.

En odalkrigare har det som hen lyckades få tag på, kanske en enkel yxa eller en scramasax som hängt på väggen så länge man kan minnas. Vapnet är oftast odekorerat och lite rostigt med små skavanker. Andra vapen som bara är till för krig är för dyra för den fattige odalen, utan istället kan scramasaxen användas för att skörda eller hugga ved vilket ofta syns på vapnet.

En cogaid, en hirdman, har istället så gott som alltid ett svärd som symbol för sin cogaidvärdighet och status. Svärdet har oftast dekorationer, eller detaljer i guld, brons eller mässing. Andra vapen, tvåhandsyxor eller yxor överlag, är vanliga och ett cogaidhem har nästan alltid ett par, tre stridsyxor för att skryta med sitt välstånd. Många cogaid har också en scramasax som sidovapen om någon är för nära för svärdets räckvidd.


För inspiration se: http://www.pinterest.com/nordanil/