stridsregler

Om att anfalla barn

Anfall. Aldrig. Barn.

Vem får ingå i en strid?

Nordanil är ett blankvapenlajv, och därför finns det automatiskt större risker än på bofferlajv. Därför får man bara anfalla någon som är rustad, eller där det är uppgjort och en arrangör har gett sitt godkännande.

Den som ger sig får inte anfallas. Den som ger sig får därför inte heller plötsligt bestämma sig för att hen bara spelade, och springa till skogs eller hoppa på den som man gav sig för.

Om strid och hur en strid går till

Det är inte stor sannolikhet att det bryter ut strider under lajvets gång. Dock kan det vara underhållande med enviger och andra strider som gjorts upp om utanför lajvet (off).

Vi uppmuntrar de spelare som vill till att komma överens off om uppgjorda strider, detta kan ni göra innan lajvets början men det går även bra att gå iväg under lajvets gång och komma överens om hur striden ska gå till.

Ifall det skulle uppstå stridigheter som inte är uppgjorda så har vi ett stridssystem som kan tillämpas av de roller som bär vapen:

Alla karaktärer som är vara vapenbärande kommer få ett stridsvärde tilldelat sig innan lajvet som består av tre siffror. Ett stridsvärde kan till exempel vara (3, 1, 4). Detta värde är hemligt och reflekterar din karaktärs skicklighet med vapen, träning, erfarenhet och dylikt. Man har tre värden för att striderna ska bli lagom långa samt fortfarande kunna avgöras utan att en strid blir oavgjord. Man använder den vänstra siffran först. Får man inget värde, alltså om man inte är en vapenbärande roll och därmed aldrig inlajv tränats med vapen, men av någon anledning måste strida har man automatiskt stridsvärde (1, 0, 0). För att få strida MÅSTE man vara godkänd av en arrangör.

En strid är uppdelad i stridsrundor som består av tre hugg och tre blockeringar från varje person i den. Man ska hugga övertydligt mot någons sköld eller vapen för att underlätta en blockering. När man genomfört en stridsrunda förlorar båda ett stridsvärde och när man har slut på stridsvärde har man förlorat om den andre har kvar stridsvärde. Efter en stridsrunda tar man ett litet steg bakåt, inlajv för att analysera sin motståndare och offlajv tittar man på sin motståndares vapen. Har man kvar stridsvärde håller man upp svärdet eller riktar det mot sin motståndare, har man inte det riktar man ner svärdet mot marken eller håller ner det. Den som vinner gör då ett avslutande hugg genom ett tydligt hugg på en rustad del av sin motståndare eller mot sin motståndares vapen för att avväpna henom. Det är strängt förbjudet att sticka, eller att hugga mot huvud eller skrev. Det är tillåtet att ge sig om man blir besegrad, och därmed inte bli huggen på, och om man vinner en strid kan man, om man vill, fråga om den andre vill ge sig. Detta är ofta bra i duellsituationer.

Håller båda kämpar ner sina svärd börjar man på nästa siffra och så vidare tills man har en segrare. Strider man på nytt börjar man om på det första värdet, till exempel om den som vann första striden bara avväpnade sin motståndare utan att skada henom eller om en ny kämpe utmanar den förre vinnaren.

Exempel:

Torgeir (4, 3, 4) och Tjurnacke (2, 2, 3) bråkar om en bit mark. De utmanar varandra på duell och börjar slåss. De utför en slagserie om totalt sex blockeringar och sex hugg och har 2 respektive 1 stridsvärde kvar efter man dragit av ett från den första siffran. Då båda håller upp sina svärd påbörjar de en till stridsrunda och efter den håller Tjurnacke ner sitt svärd för att visa att hon har slut på stridsvärde. Torgeir har alltså vunnit striden och ger Tjurnacke ett hugg i hennes bepansrade högerarm, hon skriker i smärta och den armen räknas som skadad (se nedan).

Tjurnackes bästa vän Elof (4, 3, 1) blir fly förbannad när han får höra om hennes öde och kräver upprättelse för Tjurnackes skull. Torgeir och Elof börjar fäktas, eftersom det är en ny strid börjar Torgeir på stridsvärde 4. De båda har lika mycket stridsvärde som första siffra, vilket gör att de båda kommer ha sänkt svärd efter fyra hela slagserier om totalt tjugofyra hugg och blockeringar. Eftersom Elof fortfarande är arg så börjar de på en ny slagserie, eftersom de har lika stridsvärde som andra siffra så börjar de på det tredje och sista värdet, vilket återigen gör Torgeir till segrare.

Strid en mot flera

I strid en mot flera så håller två av personerna en duell enligt ovanstående mönster, den andre får stå och vila (inlajv söker den andre krigaren efter en blotta, eller dylikt). Om den som är ensam vinner sin första duell får hen fortsätta med en till duell på samma stridsvärde som hen använde mot den första personen.

Exempel:

I exemplet ovan bestämde Tjurnacke (2, 2, 3) och Elof (4, 3, 1) sig för att tillsammans gå och strida mot Torgeir (4, 3, 4) istället för att strida mot honom en och en. Torgeir vänder sig mot Tjurnacke och de utväxlar sina slag. Tjurnacke får slut på stridsvärde, och Torgeir avgör deras strid när han vunnit den. Efter det vänder Torgeir (2, 3, 4) sig mot Elof (4, 3, 1) och Elof kommer gå segrande ur striden då han är utvilad (alltså har mer stridsvärde).

Strid flera mot flera

Här kommer det att vara flera parallella strider. De stridande delar upp sig på så många var det finns att strida mot. Låt säga att 3 cogaider möter 5 stycken vildmän. Då kommer cogaider att ta sig an tre av vildmännen medan den fjärde och femte får vänta precis som i strid en mot flera. Om någon av cogaiderna vinner sin strid kommer den fjärde vildmannen att ta över där. Den ensamme vildmannen har också chansen att avgöra om någon strid skulle bli oavgjord.

Exempel:

Ale 2, 4, 4, Band 2, 1, 4 och Gynne 3, 3, 3 möter Egil 1, 1, 3, Hord 3, 2, 2, Kolbein 2, 4, 1, Loke 1, 3, 1 och Tjodolf 3, 1, 1. Det kommer alltså att bli tre parallella strider med två som är bredvid och har chansen att avgöra om det skulle bli lika. Ale börjar mot Egil. När de har genomfört en stridsrunda har Ale 1, 4, 4 och Egil 0, 1, 3. Ale kan avgöra. Band har tagit sig an Hord. När de genomfört första stridsrunda har Band 1, 1, 4 och Hord 2, 2, 2. Gynne går mot Kolbein och efter en stridsrunda har Gynne 2, 3, 3 och Kolbein 1, 4, 1. Ale som har avgjort mot Band går mot nästa motståndare som blir Loke. De genomför en stridsrunda och Ale har då 0, 4, 4 och Loke 0, 3, 1. De sänker båda sina svärd och här har Tjodolf chansen att avgöra. Band och Hord slår vidare och efter denna stridsrunda får Band 0, 1, 4 och Hord 1, 2, 2. Hord avgör.

Strid obeväpnad mot beväpnad

DETTA ÄR UNDANTAGSFALL! SKA ENDAST GÖRAS EFTER ALLA INBLANDADE ÄR ÖVERENS OCH ARRANGÖR ÄR MEDDELAD!

Som obeväpnad är det en genuint dålig idé att anfalla en beväpnad krigare. Därför är det oftast klokast att ge sig. Att ens försöka fly kan inlajv leda till att man blir ikappsprungen och ihjälhuggen, och offlajv leda till en farlig flykt där den beväpnade kan råka hugga för hårt och skada på riktigt. Det är alltså förbjudet att försöka fly om man är obeväpnad.

Skulle man försöka så går det till så att krigaren måttar ett hugg mot där hen vill skada sin obeväpnade motståndare och bromsar svärdet så att det bara syns väl hur hugget skulle tagit. Den kroppsdelen räknas då som allvarligt skadad (se nedan) och den obeväpnade får inte försvara sig på grund av skaderisken off. Krigaren kan dock inte nedgöra fler obeväpnade än sitt första stridsvärde, har man (3, 4, 4) kan man sålunda nedgöra tre arga bondtölpar, fler än så och de kan övermanna och avväpna krigaren. Detta representeras genom att krigaren helt sonika hugger ner de tre första, innan hen håller ner sitt svärd och därmed visar att hen har slut på stridsvärde och låter sig därefter övermannas och avväpnas av de tres kompisar. Detta är dock inlajv otroligt ovanligt, på grund av den höga dödligheten så undvik in i det längsta att försöka detta.

Om skador

Det är farligt att bli skadad i Nordanil, så farligt att en stor del av cogaid ofta eller alltid är rustad för att klara sig undan skador. Blir man skadad så är man skadad ett bra tag, mellan ett par veckor och ett par månader. Man kommer alltså inte kunna strida eller röra sig obehindrat för resten av lajvet allra minst. Har man haft rustning på sig får man i regel en lindrig skada, har man varit orustad får man en allvarlig skada. Arrangörerna och druiderna är de som kan tala om vilken sorts skada du fått.

En lindrig skada är egentligen aldrig permanent. Med vila och kanske några grötomslag så kommer man att bli fullt återställd efter en vecka eller två.

En allvarlig skada kan, om man har otur, bli bestående. Det är ungefär en fjärdedels chans att den blir det och då kan man, till exempel, bli lätt halt, få en stel hand eller något i den stilen. Då är druidernas krafter och kunskap den enda metoden att bli helt frisk.

Det finns också en sjukdom som kan följa på allvarliga skador, den fruktade likfebern. Likfeber är inlajv en sjukdom som drabbar skadade i strid, som ingen vet hur den uppstår eller hur den botas. Vanliga huskurer är kvicksilver eller alkohol, men det enda som faktiskt hjälper mot likfebern är vila och tur, eller druidernas kraft. Likfeber medför frossa, illamående och slutligen död om man inte har turen att tillfriskna eller få druidernas hjälp. En arrangör kommer slumpa fram huruvida man får det och om man överlever febern.